Ekstra Bilgiler

TAMAMLANMA ENERJİSİ! – 5 Temmuz Ay Tutulması

5temmuz-hk
Bu yazıyı paylaşın;

TAMAMLANMA ENERJİSİ!

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ!

Bu Pazar saat 07:44’te Oğlak burcunda son kez bir Ay tutulması yaşanacak.

Ay tutulmaları derin duyguları, yakın ilişkileri, ev ve aile hayatını etkiler. Alışkanlıklarımızla bağlantılıdır. Çocukluğumuzla bağlantılıdır. Hassas olduğumuz zamanlar, erken çocukluk zamanının düşünceleri onların üzerimizdeki etkileri görünür hale gelir. Alışkanlıklarda ve davranışlarımızda oluşacak herhangi bir değişim, bizi derinden sarsar. Halbuki duygusal bir konuyu, meseleyi tamamına erdirmek veya görünür kılmak için uygun zamanlardır. DOLUNAY, işlerimizin karşılığını almak, meyve almakla ilgidir. Hasat zamanı gibi. Ay tutulmalarında başlattığımız işlerimizin gizli sonuçları ortaya çıkar. HİÇBİRŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR!

Eğer  düşüş ya da soru yaşarsak hepsi kayıp değildir. Eğer şanslıysak, bir şeyleri kutluyorsak, arkasında bir sorun olabilir. Geriye çekilip olaylara bakmalıyız.

***************************************************************

Bu tutulma 2020 yılının en etkili tutulmalarından bir tanesi. Duygularımızı etkileyen Ay sınırdışı (OUT OF BONDS) harekette olacak. Bu yüzden duygusal konular, krizler, iniş çıkışlar daha etkili olabilir. Ay Oğlak burcunda düşüşte olduğu için bizi sıkıştıran konularla, kontrol etmekte zorlandığımız duygusal meselelerle, tamamlamak üzere harekete geçmemiz gerekenlerle uğraşabiliriz. 2019 başından beri başlattığımız işlerin sonuçlarını alabilir, 6 aydan bu yana üzerimizde tuttuğumuz duygusal yüklerden arınabiliriz.

Bu tutulma Kuzey ve Güney Amerika’dan izlenecek. Yine Güneybatı Avrupa, Afrikanın çoğunluğu, Pasifik, Atlantik, Hint okyanusu ve Antartika’dan görülecek. Türkiye’den izlenmeyecek.

Astrolog Raphael’e göre Oğlak burcu yönetimindeki ülkeler, şehirler şunlar; tutulmanın görülmesi yanısıra şimdi sayacağım ülke ve şehirlerde bu tutulmadan etkilenecek. Hindistan, Afganistan, Meksika, makedonya, Trakya, Arnavutluk, Brüksel ( belçika), Yunanistan, Bulgaristan, Finlandiya, İzlanda, Alaska, Litvanya, Oxford. Bu bölgelerde etki altında olacak.

Tutulmanın yapısına gelirsek;

Oğlak burcu ÖNCÜ bir burçtur. Kış mevsimini başlatır. Mevsimleri başlatan burçlar ÖNCÜ burçlar olarak bilinir. Tutulmanın öncü burçta olması etkisinin daha çabuk ve hızlı bir şekilde göreceğimizin göstergesidir. Öncü burçta olan tutulmalar Dünya astrolojisinde, yabancılarla ilişkilerde, halka ve hükümete problemler getirir. Politikada değişimler gözlenirken, uluslararası ticaret hayatıda tutulmadan nasibini alacaktır. Elbette bu tutulmanın izlendiği ve yönetiminde olan ülkeleri daha fazla etkileyecektir.

 

Toprak elementindeki tutulmalar, mahsüllerin, özellikle meyve ürünlerinin bozulması, iş dünyasının endişe ve rahatsızlıkları, ticaretin acı çekmesi, tarım, ziraat işçisinin sıkıntıları, finansal problemlerin artması, hükümetin zorlanması olarak karşımıza gelebilir.

 

Astrolojide Oğlak burcu, otokratik yapılar, sosyal ve hiyerarşik düzen, resmi sistemler ve yapılarla ilgilidir. İş dünyası, iş adamları, kurumsal dünya, yönetim kurulları, organizasyonlar ve organizatörler, şirketler, kamu binaları, teknik alanlar, finans, muhasebe, iktisadi konular, ekonomistler, donanım, endüstri, kimyasallarla ilgili konular, mühendisler, inşaatçılar, inşaatlar, inşaat malzemeleri oğlak burcu yönetimindedir. Bu alanlarda oluşacak Ay tutulması yukarıda saydığım alanlarda krizlere, bitişlere, sonlanmalara, önemli kararlara  ve tamamlanması gereken konulara neden olabilir.

Yine bu tutulmada Jüpiter- satürn- Plüton- Ay’la beraber Oğlak burcunda olacağı için finansal konularla, eokonomiyle bağlantılı önemli bilgiler, düzenlenmesi gereken konular ön plana çıkacak. Toprak alanlarında gezegen buluşmalarında finansal alanda majör sıkışıklıklarla karşılaşabiliriz!

Tutulma Oğlak burcunun 2. DEKANINDA. Yine astrolog RAPHAEL’e göre Oğlak burcunun 2. Dekanında oluşan Ay tutulmalarında istilalar, akınlar, asker saldırıları, soygunlar, tutsaklık ve esaretler ön plana çıkabilir.

Bu tutulmada Güneş Sirius’la kol kola, Ay’da Vega takım yıldızıyla kavuşum halinde olacak. 06 Ocak 2019’da 15 derece oğlak’ta vega sabit yıldızıyla kavuşan parçalı Güneş tutulmasının sonuçlarını, o dönemde hayatımızda başlattığımız işlerin tam anlamıyla sonuçlarını alacağımız bir tutulma içinde olacağız. Gizli kalmış konular açığa çıkabilir, o dönemde arka plandan hizmet eden olayları, konuları daha net görebiliriz.

Tutulma anının Ankara’ya göre çıkartılmış haritasında Aslan yükseldiğini görüyoruz. Yönetimle, idarecilikle ilgili konular, bizi yönetenlerin geri plandan yürüttükleri işler önemli olacak. 6.eve düşen tutulma sağlıkla ilgili konuların önem kazanacağını, sağlık sektöründe yeni alınacak kararlarda doğru ve mucizevi hamleler yapılma olasılığını arttırıyor. Yine de Pandemiyle ilgili alanlarda işleri sağlama almaktan vazgeçmeyelim. Bu tutulma 2 saat 45 dakika süreceği için etkileri yaklaşık 3 ay sürebilir.

 

Yine 6. Ev konularına bakarsak, ulusal hizmet, iş alanları, sağlık sektörüyle ilgili alanlar, sağlığımız, hastalıklar, memurlar, sosyal hizmetliler, işçi kesimi, çalışan kesim, belediyeler bu tutulmadan daha fazla etkilenecek. Yine ordu, silahlı kuvvetler, donanma, polis gücünün bu tutulmayla birlikte önem kazanacağını söyleyebiliriz. Mars’ın da koç burcunda ve bu alanları tetiklemesiyle birlikte 20-21-22 Temmuz- 25 temmuz tarihlerine dikkat edelim.

Bu tutulmanın bir diğer önemi tam tutulma zamanında Mars’ın 26 Aralık tutulma noktasını tetiklemesi. Bu yüzden 26 Aralık ve civarında yaşadığımız konuların Mars’ın dik açı enerjisiyle tetikleneceğini söyleyebiliriz. 26 Aralık’taki tutulmada tam 5 gezegen Dünya’yla aynı noktada birleşmekteydi. Böyle durumlarda doğal afetler, yer hareketliliği( depremler) , volkan patlamaları, heyelanlar, topraklarla ilgili sorunlar, yıkıcı afetler daha sık görülebiliyor. Özellikle 2020 ye girerken bu yılın bu alanlarda hareketli olacağını bu tutulmanın etkisini sizlere aktarmaya çalışmıştım. Yine Pandemi süreciyle bu tutulmadan sonra tanışmıştık,  şimdi bu noktalar Mars’la beraber yeniden aktive oluyor.

Bu tutulma Türkiye’nin haritasında 7. Eve düşüyor ve Plütona karşıt açı oluşturacak. Uluslararası anlaşmalara, ticar, girişimlere, diğer ülkelerle olan ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. Ülkemizin kontrolü dışında gelişecek olaylara, ekonomik krizlere, dramatik değişikliklere dikkat edelim. Bu tutulmayla birlikte işçi sınıfının sorunları ve bu noktadaki krizler iyice derinleşebilir. Bu dönemde finansal manipülasyona ve çıkarcılığıa dikkat edelim. Yöneticilerin güçlerini iyi kullanmaları gereken bir dönem olabilir. Yine belediyeler ve onların kazancıyla ilgili alanlarda sorunlara ve sıkıntılara açık bir dönem olabilir.

Topraklar, araziler, ziraaat, madencilik, tarım alanlarında önemli düzenlemeler yapılabilir. Sorumluluk almaya yatkın olacağımız için parasal konularda daha dikkatli ve hesaplı hareket etmek durumunda kalabiliriz. Bazı ülkelerle ilişkilerimiz, ticari anlaşmalar, şirket birleşmeleri, karteller bu dönem meclisi oldukça hareketli tutacak. Ülkece üzerimizde bazı yaptırımlara maruz kalabiliriz. Uluslararası hukuk konuları, barolar, hukuki meseleler yine gündemimizden düşmeyebilir.

 

Kendi sınırlarımızda hareketlenmelere, terör oluşumlarına, kavga ve çekişmelere dikkat etmeliyiz. 10-12-12 Temmuz bu anlamda dikkat çekici. Yine patlamalara, yangınlara, cinayetlere, kazalara karşı dikkatli olalım.

Bu dönemde askeri alana, güvenlikle ilgili konulara harcamalar artabilir. Din adamları, yargıçlar, hukuk adamları ve varlıklı insanlara yönelik saldırılar artabilir.

Bu tutulma Amerika’nın haritasında önemli olacak. Onların kurulma günlerinden birgün sonra gerçekleşen bu tutulma  satürnlerine dik açı gerçekleştiriyor. Yönetimde büyük zorlanmalar, pandemide artışlar, ülke içi güvenliğin, hukukuk ve adaletin zora girmesi, ayaklanmalar, grev ve işsizlik gibi konular onları zorlayabilir. Bir de doğal afetlerle fazlasıyla uğraşmak durumunda kalabilirler. Muhalefet ve iktidar arasındaki çekişmeler en çok halkı ve onların ekonomik ve sosyal hayatını etkileyecek. Eski konu ve olaylarla uğraşmaya devam edecekler.  Önümüzdeki günlerde Amerika’yı, Güney amerika ve Meksika’yı çok konuşabiliriz.

 

Bireysel açıdan bakacak olursak, bu tutulma zamanı;

 • Sorumluluklarımızı bilmeli, gerçekçi adımlar atmalı, limitlerimiz doğrultusunda ilerlemeliyiz.
 • Hedeflerimizin gerçekçiliğini sorgulamalı, değişmesi ve dönüşmesi gerekenleri ele almalıyız. Tamamlanma enerjisini iyi kullanalım.
 • Mars’ın sürekli devrede olmasıyla olayları ateşlememeli, fikirsel çatışmalardan, güç oyunlarından uzak durmalıyız.
 • Spiritüel çalışmalar, işin içine yaratıcılığın konduğu alanlarda güçlü açılımlar oluşabilir.
 • Hem iş, hem profesyonel hayatta stratejimizi yeniden gözden geçirmeliyiz.
 • Başkalarına yardım etmenin bize iyi geleceği, diğer insanlarla birlik içinde olmanın ruhumuzu yukarıya taşıyacağı bu dönemde karamsar ve negatif bakış açısını geride bırakmalıyız.

 

Herkese farkındalığı yüksek kolay bir tutulma diliyorum…. Mundane

Hande Kazanova

Dip. A.S.A, İsar CAP, OPA; MAPAİ

Kaynakça: Mundane Astrology, H.S GREEN, RAPHAEL, C.E.O CARTER

ÖNER DÖŞER; DÜNYA ASTROLOJİSİ TÜRKİYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıyı paylaşın;

Belki Bunlar da İlginizi Çekebilir

2 Yorumlar

 • Cevaplamak
  Tuba Hilal Güçlü
  15:59'de Temmuz 5, 2020

  6 Ocak 2019 tutulmasının sonuçlarını derlediğimizi yazmış Hande Hanım. Kendi hayatımda ben de tam bunu deneyimliyorum. Hande Hanımı laf kalabalığına kaçmadan net ve tane tane anlatımı ve yerinde tespitleri için tebrik ediyorum. 🤍🌾🐚🤍🌾🐚🤍

 • Cevaplamak
  Sevda Topal
  10:44'de Temmuz 8, 2020

  Hande Hanım Merhaba,

  Sizi yakından takip ediyorum ve yorumlarınızın çok isabetli olduğunu belirtmek isterim.
  Ben 23 Ekim 1978 doğumluyum. Bu yaşıma kadar 3-4 defa burcumun bir Terazi bir Akrep oldu çelişkisini yaşamak durumunda kaldım. Şu anda da akrep burcu olduğumu görüyorum. Ancak Terazinin tüm karakter özelliklerini taşıyorum ve burç yorumlarınızda da terazi ön görülerinin daha fazla gerçekleştiğini farkettim. Şimdi ben terazi miyim, akrep miyim lütfen bilgilendirir misiniz ?
  Ayrıca doğum saatim bilinmiyor. Doğum saatim dışında yükselen burcumu nasıl tespit edebilirim ?
  Bu konularda bana yardımcı olacağınız ümidini taşıyorum içimde.
  Başarılarınızın daima yakın takipçisi olacağım.
  Mutlu ve sağlıklı kalın.

  Sevgiler

  Sevda Topal

Bir Cevap bırakın