Güncel Yorumlar Haftalık Yorumlar Semadan Haberler

24 – 30 Ekim 2022 Haftalık Burç Yorumları

Bu yazıyı paylaşın;

25 EKİM PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI!

YÜKÜNÜ HAFİFLET

Önemli bir tutulmaya doğru gidiyoruz Türkiye’yi ilgilendiren bir tutulma hemen akabinde de Mars İkizler burcunda geri hareketine başlayacak. Yani bu hafta ve sonrasında ilginç olaylara şahitlik edeceğiz.

25 Ekim’de saat 13:48 itibariyle iki derece Akrep burcunda parçalı bir Güneş tutulması yaşanacak. Bu Güneş tutulması İzlanda’dan, Avrupa’dan, Kuzey ve Doğu Afrika’dan, Orta Doğu’dan, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin’den izlenecek. Tutulma yüzdesi yüzde 86. Eğer hava açık olursa Türkiye’den de izlenebilecek bu tutulma Orta doğuyu da işin içerisine alıyor. 11:58’de başlayacak tutulma ve 16:02’de bitecek. Bu tutulmayla beraber 2023 yılı da çok önemli çünkü 2023 yılında 28 Ekim’de bir tutulma daha gerçekleşecek. O yüzden 2022- 2023 Ekim ayları Türkiye’miz için önemli zamanları temsil ediyor.

Sabit burçtaki tutulmaların etkileri Astrolog Rafael’e göre kalıcı etkiler taşır. Bazı durumlarda beklenmedik, şiddetli felaketleri de karşımıza getirebilir. Parlamento ile, meclisle ilgili konular, para konuları, ulusal finans ve bu alandaki sorunlarla daha fazla ilgili olacağız.

Su grubunda olduğu için aşırı yağışlar, seller, su baskınları, sulardan gelecek birtakım tehlikeler, su kazaları, mesela denizlerde oluşabilecek kazalar, gemi kazalarıyla bağlantılı olabilir.

Akrep burcu değişim ve dönüşüm demek, yaşayacağımız krizlerle değişmek ve dönüşmek zorunda kalacağız. Akrep burcu krizleri yönetmekle ilgili olduğundan karşımıza bir sürü kriz gelebilir, duygu iniş çıkışlarımız çok yüksek olabilir, her tür duygu durumuna açık olacağız. Yönlendirmelere, manipülasyona, kıskançlığa nefrete belki de aşırı sevmeye, aşırı sahiplenmeye açık olabiliriz. Bunları yönetebiliyorsak doğru adımlarla yolumuzda ilerlemiş olacağız.

Tutku ve manyetizm, tekrar üretime geçmek Akrep burcu ile ilintilidir. Cinsellik, ölüm, vergi konuları, miras, sigorta, yer altı kaynakları, madencilik, nükleeer, kimya, su atıkları, lağım ve pis sular yine Akrep’in yönetimindedir. Demek ki bu tutulma ağırlıklı olarak bu konuları karşımıza getirecek.

Franchise iş yeri sahipleri, sigorta şirketleri, kredi ofisleri, bankalar para alışverişlerinde bulunan kurumlar önemli değişimlere ve şeffaflığa açık olmaları gereken bir süreç içerisine gidiyorlar. Önümüzdeki 6 ay boyunca, bir sonraki tutulmaya kadar bu tutulmanın etkilerini hayatımızda hissedebiliriz.

Tutulma güney ay düğümü tarafında olduğu için hayatımızda değişmesi ve dönüşmesi gereken, bırakmamız gereken, ayağımıza, hayatımıza yük olan konu ve olayları elememiz gereken bir tutulma olacak. Yükümüzü hafifletmemiz gerekecek.

Zayıflıklarımızı göreceğiz ve gücü nasıl kullandığımız da bu tutulmada gerçekten önemli olacak. Tutulmanın Akrep burcunda olması Mars’ın da İkizler burcunda olması birbirini görmedikleri bir noktada olmaları biraz zorlanacağımızı bize gösteriyor ama bu zorlukların üstesinden gelmek de zaten insanoğlunun en önemli görevlerinden bir tanesi. Güneş ve Ay Venüs’le kavuşum halinde olacak. Venüs parayı, ilişkileri, sosyalliği temsil eder ama Akrep burcunda rahat bir pozisyonda değil, buradan kazanımlarımız, çözümler konusunda karşımıza gelecek bazı fırsatlarda tatminsiz ve değiştirmeye yönelik davranacağız.

Tutulmanın derecesine baktığımızda Astrolog Rafael’e göre ilk dekandaki tutulmalar savaşa neden olur. Savaş rüzgarlarının estiği bir zaman dilimine doğru gidiyoruz. Kargaşalar, katliamlar, tutsaklık ve ihanet yine bu derecelerde oluşan tutulmaların ana temalarından birkaçı olabilir.

Tutulma Türkiye haritasının beşinci evine yerleştiği için eğitim sistemi, nüfusla ilgili konu ve olaylar, çocuklar, gençlerle ilgili konu ve olaylar, onların sağlığı, gençler ve çocuklarla ilgili skandallar, tacizler, eğitim hayatlarıyla ilgili konular hareketlenebilir. Borsada yatırım yapma, borsa alanlarında manipülasyonlar, spekülatif her türlü konu ve olayın devrede olacağını söyleyebiliriz. Spor faaliyetleri, sportif hareketlilik ve bu alanda ortaya çıkacak skandallar, aynı zamanda tiyatrolar, sinemalar, eğlence merkezleri, AVM’ler, elçiler, temsilciler ve eğitmenlerle ilgili alanda önemli gelişmeler gündeme gelebilir.

Ankara’ya göre çıkarttığımız haritada Oğlak burcu yükseliyor, İş dünyası ekonomi ve finansın etkin olacağını söyleyebiliriz.  Satürn’ün birinci evde olması kanun ve düzen oluşturmak için olumlu olabilir ama gerçekçi olunması, kendi yükümlülüklerimizi de üstlenmemiz gereken bir dönem içerisinde olacağız. Muhafazakârlığın arttığı bir sürece giriyoruz. Tatminsiz, depresif enerjiler devrede olabilir. Maliyetlerin arttığı, üretim maliyetlerinin yükseleceği bu dönem esneklik ve hoşgörünün az olacağını söyleyebiliriz.

Ankara’ya göre çıkarmış olduğumuz haritada tutulma dokuzuncu eve düşüyor. Bu da uzak mesafeler, seyahat, dini konular, hukuki bazı meseleler, anayasa girişimleri, sosyal medyayla ilgili düzenlemeler, turizm, ithalat, ihracat, mahkemeler ve Dışişleri Bakanlığı’na gözümüzün çevrili olacağını gösteriyor. Üniversitelerle bağlantılı işler, ticari faaliyetler ve mültecilerle ilgili konularla ilgili de önemli kararlar alınabilir.

Uranüs bu çıkarmış olduğumuz haritada Ankara’ya göre dip noktamıza yerleşmiş durumda bu da şu anlama gelebilir topraklarla ilgili konular tarım, sanayi sınırlarımız, madencilik, emlak, çiftçilik alanlarında hızlı olaylar bekleyebiliriz. Doğal afetler, yer hareketliliği, mahsüllerde sorunlar ya da depremlerin oluşma ihtimali var çünkü Uranüs dip noktasına yerleşmiş. Muhalefet ayağında da beklenmedik değişimlere hazır olmamız gereken bir dönem. Aslında Güneş ve Venüs kavuşumu ülkeler arası olumlu ilişkileri getirir ama tutulmanın derecesi ve Venüs’ün de kendi bulunduğu alanda rahat olmaması her ne kadar barışçıl ortamların sağlanması, arabuluculuk görevi gören insanların devrede olmasına rağmen bazı konuları toparlamakta zorlanacağımızı gösteriyor. Bütçe planlamaları ve ekonomik yönden ele alınması gereken konularla uğraşacağız.

Tutulma yöneticisi Mars İkizler burcunda ve onun dispozitörü Merkür Akrep Burcunda olduğu için önemli  sırların açığa çıkması, skandalvari olaylar bu tutulma ve sonrası önem kazanabilir.

Bu tutulma, görüldüğü yerleri izlendiği yerleri diğer ülkelere göre daha fazla etkileyecek. Tutulmanın hatlarına bakacak olursak Mars’ın dip noktasına yerleşerek bulunduğu ülkelerde kargaşalar yaratacağı Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Kazakistan ve Rusya’da gerçekten çok hareketli bir dönem olabilir hem tutulma zamanı hem de tutulmanın tetiklendiği zamanlarda.

Suudi Arabistan, Bağdat önemli sorumluluklar üstlenebilir, aynı zamanda bu ülkeler bazı noktalarda hem kısıtlanacaklar hem engellenecekler hem de belki kemerleri sıkmak zorunda kalacaklar.

Moğolistan’ın Bangkok’un, Tayland’ın, Laos’un ve Malezya’nın çok önemli değişim ve dönüşümlere açık olduğunu söyleyebilirim. Yönetimde önemli değişimler olabilir ve tüm dünya onları farklı konu ve olaylarla konuşmak durumunda kalabilir.

Mesela Mars’ın yükselen tarafına yerleşmesiyle Japonya tarafında hareketli bir dönem olabilir. Bir kargaşa bir uyumsuzluk ya da doğal afet ile ilgili haberler Japonya tarafından da gelebilir. Mısır, Sudan, Türkiye, Bursa, İstanbul ve Moldovya, Ukrayna üzerinden de tam dip noktamızdan Uranüs geçiyor. Bu doğal afetleri tetikleyebilir aynı zamanda sınırlarımız topraklarımızda ilgili konularda beklenmedik ani olayları karşımıza getirebilir. Bu noktalarda diğer ülkelerle kendimize dikkat etmeliyiz.

Uruguay Brezilya’da depremler olabilir sıkıntı ve problemler yaşanabilir. Pensilvanya, New York, Maryland’de özellikle Amerika’da yine değişen bazı gruplar muhalefet ayağında bazı sıkıntı ve problemlerle de iç meselelerde ve güvenlikle ilgili konularda birtakım sıkıntı ve problemler yaşanabilir. Nevada’da, North Carolina’da, Montano’da ve Arizona’da yönetimde bazı sıkıntı ve problemler, toplum önünde görülecek bazı kargaşalar devrede olurken Alabama biraz daha sıkıntılı olarak etkileniyor.

22 Ekim itibariyle gerçi geçtiğimiz süreçte Mars sınır dışı hareketine başladı o yüzden savaşkan enerjinin iyice devrede olduğu ve ortamı ısıttığı da bir dönem ve bu haftaya baktığımızda Jüpiter Ocak başına kadar yeniden Balık burcuna geçiyor. Sular, okyanuslar, seller, petrol, taşımacılık, yağ, ilaç, sinema sektörleri için Ocak ayına kadar bereketli bir süreç diyebiliriz.

Cumartesi günü Merkür Akrep burcuna geçecek, iletişimde 2 hafta boyunca derin, araştırmacı, sezgisel ve kuşkucu olabiliriz. Ödemeler, borçlar, faiz, kredi, vergi gibi konular daha fazla konuşulabilir ve krizlere çözüm üretmek için harekete geçebiliriz

MARS GERİLİYOR!

30 Ekim Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine başlayacak.

İletişimin her tür formu İkizler burcu ile bağlantılı olduğu için ticari adımlar, iletişim, satış, reklam, tanıtım, pazarlama, dijital alanlar sektörler, bilginin, alışverişin, ticaretin her tür formunda sorunlara girişimlerde sıkıntılara açık olabiliriz. Bilgi, konuşma, aktarma, ikileme düşme, kararsız kalma, çenemizle yenme, çok fazla konuşma, tartışmalar, münazaralar, araba kullanırken, kısa yolculuklarda kazalar, iş kazaları, ticari alanda bazı olayların tersine dönmesi, okul ve eğitim alanlarında sıkıntılar, öğretmenlerde, gazetecilerde, internet ve online alanlarda yaşanacak sıkıntılar, satışta, lojistik alanda problemler, siber saldırılar, hacklenmeler öne çıkabilir. Komşu ülkelerle ilişkilerimiz ve yakın çevre bağlantılarımızda, bazı ülkelerle olan ticari faaliyetlerimizde sorunlar oluşabilir.

Asparagas haberlerin, dedikoduların çok fazla yayılacağını, bunların sonucunda da bazı kavgaların devrede olacağını söyleyebiliriz. Akrabalar, kardeşler yakın çevremizde kim varsa onlarla da mücadelelerimizde sorunlar oluşabilir.

Medikal astroloji tarafından bakarsak solunum yolları, akciğerler, omuzlar, kollar, alerjiler, sinir sistemi problemleri Mars’ın geri hareketi boyunca 14 Ocak’a kadarki dönemde karşımıza çıkması muhtemel problemlerden birkaçı. İç seyahatte, turizmde sorunlar oluşabilir, Covid le ilgili konularda bazı olaylara açık olabiliriz. Koronavirüs, birtakım varyasyonlara ilgili konu ve olaylar maalesef hızlanacak Kasım ve Aralık aylarında dikkatli olalım.

Mars geri giderken önemli konuyu, büyük bir projeyi ya da büyük bir adımı harekete geçirmememiz gerekiyor çünkü geçirdiğimizde işin fos çıkma ihtimali yüksektir. Mars geri giderken savaş başlatılmaz kim başlatırsa o savaşı kaybeder.

Fransa’nın, Amerika’nın, Almanya’nın Mars’ı İkizler burcunda.  Özellikle tarihte Amerika’nın Mars ikizler ve geri hareketi zamanlarında savaşa girdiği veya savaş başlattığına şahit oluyoruz. 1990-1991 yılları 1958 yılları önemli, bu dönemlerde neler yaşandıysa buna benzer konu ve olaylar yeniden hareketlenebilir.

Mars İkizler burcunda geri hareket ederken bilgiler, dedikodular, asparagas olaylar ortaya çıkabilir. Türkiye haritasında 12. evde olduğu için gizli bilgilerin ortaya dökülmesi, arkamızdan iş çevrilmesi, hükümetin yakın çevresinden ve iletişim halinde olduğu yakın çevresinde görülecek bazı çekişmeler, tartışmalar ve sorunlar bu dönem karşımıza gelebilir.

Siber saldırılar, şirketlerin iletişim alanları, mailling alanlarında birtakım sıkıntı ve problemler görülebilir, şirketin önemli bilgileri güçlü insanların eline geçebilir. Mars geri giderken lütfen önemli fikirlerinizi girişim haline getirmeyin. Büyük bir ticari faaliyete lütfen kalkmayın.

Herkese hayırlı tutulmalar diliyorum.

 24 – 30 Ekim Haftalık Burç Yorumları detaylı olarak sizin için kaleme aldım. Detayları devamını oku bağlantısına tıklayıp okuyabilirsiniz…


Okumak istediğiniz Burç Yorumu için, Burcun isme tıklayınız.

 Koç
 Boğa  İkizler  Yengeç
 Aslan  Başak  Terazi  Akrep
 Yay  Oğlak  Kova  Balık

KocKoç Burcu:

Koç ve yükselen Koçlar ilişkiler ve ilişkilerde konuşulması gerekenlerle haftanıza merhaba diyorsunuz. Bu hafta sizin için önemli haftalardan çünkü hem bir tutulma yaşayacaksınız hem de Mars geri hareketine hazırlanıyor. Salı günü oluşacak parçalı Güneş tutulmasını ortak para alanlarınızda yaşayacaksınız. Mirasla, nafakayla, vergilerle alakalı ödenmesi gereken herhangi bir borcunuz varsa bu borçları ele almak, bazı insanlardan yardım istemek, yeniden yapılandırmak, önümüzdeki altı ayı düzenlemek anlamında hızlı gelişmeler bu tutulma ile beraber karşınıza gelebilir. Evliyseniz eşinizin maddi konuları ve maddi durumu ile ilgili konu ve olaylar yine bu tutulma zamanı hayatınızda hızlanacak. Bu alanda bırakılması gereken ya da ayağınıza yük olan sizi aşağıya çeken konu ve olayları iyi fark etmeye özen gösterin. Çok harcama mı yapıyorsunuz, eliniz çok mu açık, elinize geçen her şeyden etrafınızdaki insanların yararlanmasına mı izin veriyorsunuz, bunları bir gözden geçirin buna göre vereceğiniz kararlarda başlatacağınız işler bu anlamda önemli olacak.

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçiyor, manevi tarafınızı kuvvetlendireceğiniz ve kendinizi büyüteceğiniz bir döngüye gidiyorsunuz. Ocak başına kadarki dönem bazı olayları ve durumları gözden geçirme süreci ama korunacaksınız, maneviyatınız yüksek olacak ve size hiç kimse dokunamayacak.

Pazar günü Mars ikizler burcunda geri hareketine başlıyor. Ticari faaliyetler, satış, reklam, tanıtım, pazarlama, girişimcilik, eğitim, ulaşım, lojistik, bilgisayarla alakalı konu ve olaylarda attığınız adımların biraz yavaşladığını bazı aksilik ve sıkıntıların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bu dönem bu saydığım alanlarda büyük bir işe kalkışmayın var olan işlerinizi daha yavaş bir şekilde, birkaç kez üzerinden geçerek devam edin 14 Ocak’a kadar. Yakın çevreniz, akraba ve kardeşlerinizle de tartışmalara, sürtüşmelere girmemeye özen gösterin.


BogaBoğa Burcu:

Boğa ve yükselen Boğalar, gündelik hayatınızda bazı konularını çok rahat ele alacak ve hem kalben hem mantıken yapmanız gerekenlerle haftanızı başlayacaksınız. Salı günü parçalı bir Güneş tutulması yaşanıyor siz bu tutulmayı ikili ilişkiler ve özel hayat alanında yaşayacaksınız. Burada vereceğiniz önemli kararlar olacak ve bu kararlarda doğru bir şekilde hareket etmek isteyeceksiniz. Ayağınıza takılanlar, sizi aşağıya çekenler ilişkide size zor zamanlar yaşatan konu ve olaylar bu tutulma zamanı fark edeceğiniz konuların başında geliyor. Sadece ilişkiler değil ortaklaşa işler, iş birlikleri de hayatınızda daha fazla önemli olabilir. Taşınma ile ilgili konular, danışmanlıkla ilgili alanlar, projeler, sözleşmeler, anlaşmalar bu alanda atmanız gereken önemli adımlar bu Yeniay ile beraber karşınıza gelecek. Ama bu Yeniay bir yandan ikili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili vereceğiniz kararlarda önemli adımlarla ilerlemek isterken para ile ilgili konulara da takılı kalacaksınız.

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçerek gerilemesine devam ediyor. Jüpiter sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızda size fırsatlar sunacak Ocak başına kadar. Sonrasında ise yeniden manevi tarafınızın kuvvetlendiği göreceksiniz.

Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine başlıyor. Para ile ilgili konularda dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Ticari faaliyetleriniz varsa para alışverişlerinde aktif bir görevdeyseniz, muhasebeciyseniz bu aralar bazı yanlışlara, sıkıntı ve problemlere açık olacaksınız. Bu yüzden 14 Ocak’a kadar para ile ilgili kararlardan mümkün olduğunca kaçınmaya özen gösterin.


İkizlerİkizler Burcu

İkizler ve yükselen İkizler, haftanıza aşk, çocuklar ve diğer insanlarla beraber yapacağınız önemli işlerinizle merhaba diyorsunuz ve bu alanda da önemli kararlar almak isteyeceksiniz. Çocuğunuzla halletmeniz gereken önemli bir işiniz varsa onunla beraber aynı frekansta olmak ya da sevdiğiniz insanla aynı düşüncelere değer vermek sizin için gerçekten önemli olabilir.

Salı günü parçalı bir Güneş tutulması yaşanacak ve siz bu tutulmayı iş, hizmet ve sağlıkla ilgili alanlarda yaşayacaksınız. Bu alanlarda değişmesi, ele almanız gerekenler bazı ilişkilerinizi yeniden yapılandırmanız devreye girerken sağlıkla ilgili konulara da ekstra dikkatli olun. Özellikle yediğinize, içtiğinize ya da şekerle bağlantılı intoleransınız varsa bu gibi konulara ekstra özen gösterin. Beslenme şeklinizi yeniden ele alacak, iş hayatınız ve gündelik hayatın koşuşturmalarında neler yapabileceğinizi ve nasıl ilerlemeniz gerektiğini bu tutulma ile beraber çok net bir şekilde görecek ve fazlalıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz. Önünüzde de bunları yapabileceğiniz altı ayınız olacak ama her ne olursa olsun tutulma aksları sağlık aksında olduğu için sağlığınıza da her zamankinden daha fazla özen göstermeyi ihmal etmeyin.

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçerek gerilemesine devam edecek Ocak ayına kadar. Birkaç ay boyunca kariyer ve meslek alanlarınızda fırsatlarınızın arttığını göreceksiniz. Özellikle Jüpiter düzeldikten sonra bu şans ve fırsatlar karşınıza çok güzel bir şekilde gelebilir. Ocak ayına kadar güçlü insanlardan göreceğiniz destekler yüksek olurken Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine başlıyor. Kişisel hayatınız ve sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmeniz konusunda sanki sizi uyaracak. 14 Ocak’a kadar hızlı başladığınız, koşturmalarınız ya da sizi meşgul tutan konular varsa bu konularda zaman zaman geriye çekilmeler, engeller aksilikler sıkıntı ve problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. Sinir sisteminiz, eller kollar ve alerjiler ile ilgili konular solunum yollarıyla bağlantılı her tür konuda dikkatli olmaya özen gösterin. Ameliyat olacaksanız, mümkünse bu döneme denk getirmemeye çalışın. 14 Ocak’a kadar büyük girişimlerden mümkün olduğunca uzak durun. Sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizde bazı konuşmaların canınızı sıkması ya da bir olayın içerisinde kendinizi bulma olasılığınız da yüksek görünüyor. Mars sizin burcunuzda geri hareket ettiği için çok dikkatli adımlar atmaya özen gösterin.YengecYengeç Burcu
:

Yengeç ve yükselen Yengeçler, bu hafta başında aile hayatınızda konuşulması, ele alınması gerekenler önemli olacak. Hem kalben hem mânen alacağınız önemli kararlarla yolunuzda ilerleyeceksiniz.

Salı günü bir Güneş tutulması var bu Güneş tutulması sizin aşk evinizde gerçekleşiyor. Aşk hayatınızda önemli kararların başlangıcında olabilirsiniz, sevdiğiniz insanla vereceğiniz önemli kararlar devreye girerken sevgi ile ilgili konularda biraz tatminsiz biraz değişime yönelik isteklerle yolunuzda ilerlemek önemli olabilir. Evliyseniz, çocuk isteğinizin arttığını görebilirsiniz. Çocuğunuz varsa yine kalbiniz çocuğunuza yönelik atacak ve onun konu ve olaylarıyla daha fazla ilgili olacaksınız. Sanatsal, kreatif işler aynı zamanda hobileriniz, eğitim konuları bütün bunlar bu tutulma zamanı hayatınızı fazlasıyla hareketlendirebilir ama burada sizi aşağıya çeken konu ve mevzuları da görmek durumunda kalacaksınız.

Diğer taraftan Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçerek gerilemesine devam ediyor. Kariyer ve meslek alanınızda Mayıs ayından beri elde ettiğiniz fırsatlar şimdilik bir noktada durabilir şimdi kendinizi daha fazla geliştirmek seyahat ve eğitimle ilgili konularda kendinizi göstermek üzere harekete geçebilirsiniz. Ocak ayına kadar bu alanlardan yana şans ve fırsatlarınız yüksek olacak. Ocak’tan sonra yeniden meslek hayatınızın hareketlendiğini, meslek hayatınızda kendinizi ön plana çıkardığınızı göreceksiniz.

Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine başlıyor. 14 Ocak’a kadar en dikkat etmesi gereken burçların başında siz geliyorsunuz. Yönünüzü bilememe, kendi gücünüzü etkin bir şekilde kullanamama, anne tarafının akrabaları ile yaşanacak sıkıntı ve problemler, bazı kazalar ya da beklenmedik durum ve olaylara açık bir dönem. Bu dönemde yapmanız gereken kariyer ve meslek hayatınızla ilgili konularda çok önemli kararlar almamak, kimseyle tartışmamak, olayları gözünüzde büyütmemek. Bu dönemi biraz daha kendi içinize döndüğünüz, biraz daha sakin ve iş hayatınızda neler yapmanız gerektiğini görebileceğiniz bir dönem olarak geçirebilirsiniz. Sabah yataktan kalkarken zorlanırsanız bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeyi de ihmal etmeyin.


AslanAslan Burcu:

Aslan ve yükselen Aslanlar, yakın çevrenizle planlayacağız işler burada yapılması gerekenlerle haftanıza merhaba diyorsunuz. Özellikle Pazartesi akşam saatleri yakın çevrenizden bir insanla bir araya gelerek önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Salı günü parçalı bir Güneş tutulması yaşanacak ve siz bu tutulmayı ev, aile ve yuva alanlarınızda yaşayacaksınız. Ailenizle ilgili konularda verilmesi gereken önemli kararlar devreye girebilir. Yer değiştirme, emlakla ilgili konu ve olayların hızlanması aynı zamanda aile büyüklerinizin hayatında yaşanacak birtakım konu ve olaylar devrede olurken eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konularda nelerin bitmesi ve nelerin tamamlanması gerektiği ile ilgili çok önemli bilgiler edineceksiniz. Baba tarafı babanızın konu ve olayları hayatınızda önemli olacak. Ev ortamınızda tadilat, boya, badana gibi birtakım işlere kalkıştıysanız bu tutulma zamanı dikkatli olmaya özen gösterin.

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçerek geri hareketine devam edecek. Ocak ayına kadar parasal konularda, ortak parasal konularda ekstra şanslara ve güzel birtakım fırsatlara sahip olacaksınız. Para ile ilgili problemleriniz varsa bütün bunları ele almak anlamında da şanslı bir 2 aylık süreç içerisinde olacaksınız.

Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine başlıyor. 14 Ocak’a kadar sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinize dikkat edin. Arkadaşlarınızla yapmış olduğunuz birtakım işler varsa bazı organizasyonların, davetlerin ya da aktivitelerin başını siz çekiyorsanız, ticari faaliyetleriniz varsa buralarda bazı sıkıntı ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızı siz organize ediyorsanız ve başı siz çekiyorsanız bu dönem onlarla olan ilişkinizde tartışmalara, sıkıntı ve problemlere de açık olabilirsiniz. İşten elde edilen gelirlerinizde bir duraklama ya da aksilik karşınıza gelebilir. Bu dönemi mümkün olduğunca sakin geçirmeye özen gösterin, kimseyle ağız dalaşına girmeyin, çenenizi tutmaya çalışın.


BasakBaşak Burcu:

Başak ve yükselen Başaklar, maddi konularda neler yapabileceğinizi görerek haftanıza başlıyorsunuz ve bu alanda bazı insanlardan almanız gereken fikirler, tavsiyeler varsa Pazartesi akşam üstü saatleri itibariyle bu tavsiyelerden gönül rahatlığı ile faydalanabilirsiniz.

Salı günü parçalı bir Güneş tutulması gerçekleşecek siz bu tutulmayı yakın çevre alanlarınızda yaşayacaksınız. Akrabalar, kardeşler, komşular, yakın çevrenizde irtibat halinde kim varsa o insanlarla olan bağlantılarınızda önemli değişimler ve dönüşümler görülürken bazı insanlarla aranızdaki sıkıntı ve problemler yine bu tutulma zamanı ön plana çıkabilir. Diğer taraftan satış, reklam, tanıtım, pazarlama ayağında da işleriniz varsa buralarda da önemli kararlar almaya yatkın olacaksınız. Şimdi bu tutulma da yakın çevrenizde sizi zorlayan kim varsa bu tutulma ile beraber bunları fark etme olasılığınız da devrede olacak. Gözünüzü dört açın ve bu tutulmadan en güzel şekilde faydalanmaya özen gösterin. Girişimcilik yönünüzü de hızlandıracak bu tutulma.

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçerek gerilemesine devam edecek, ilişkiler hayatınızda yeniden önemli olmaya başlıyor. Ocak başına kadarki dönemde ikili ilişkiler ortaklı işler iş birliklerine oldukça yatkın bir süreç. Özel hayatınızda durum ve olayları yeniden toparlanmasını bilecek, hayatınızda bir insan yoksa bu dönem bir ilişki içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyacak, önemli anlaşmalar ve sözleşmeler içerisine girebilecek ya da ortaklaşa yapılacak çalışmalardan fayda sağlayabileceksiniz.

Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine hazırlanıyor, Mars kariyer ve meslek alanlarınızda ilerlemekteydi şimdi burada gerilemesi kariyer ve meslek hayatınızda hızlı giden konu ve olaylarda bir yavaşlamanın devreye girmesini karşınıza getirecek. Bu yavaşlamalar nerede ne yapmanız gerektiğini de size çok net bir şekilde gösterecek. Belki işinizde değiştirmeniz dönüştürmemiz gereken konular olduğunu öğreneceksiniz ama toplum önünde kızgın tartışmalardan, sürtüşmelerden mümkün olduğunca uzak durun. Göz önünde olacağınız ortamlarda patronlarınızla bağlantılarınızla birtakım zorlanmalar 14 Ocak’a kadar devreye girebilir. Bu dönem iş değiştirmeyin yeni bir işe mümkünse başlamayın ve işle ilgili konularda yeniliklerden ve büyük adımlardan büyük harcamalardan mümkün olduğunca uzak durun.


TeraziTerazi Burcu:

Terazi ve yükselen Teraziler, bu hafta kendi beklentileriniz ve istekleriniz önemli olacak ve kafanızdan geçirdiğiniz planlar varsa bu planların çok rahat bir şekilde işlediğini göreceksiniz. Pazartesi akşam saatlerinde kalbinizden geçen arzuladığınız bir dilek ya da istediğiniz bir mevzu konuşmalarla, anlaşmalarla karşınızdaki insanın size sunduğu fırsatlarla karşınıza gelebilir.

Salı günü parçalı bir Güneş tutulması gerçekleşecek, bu Güneş tutulması para hanenizde oluşacak. Para ile ilgili bir mevzunun devreye girmesi, cebinize bir para girmesi para ile ilgili konularda kendi gücünüzü ortaya koymanız ya da bu alanda kendinizi bazı noktalarda yetersiz hissetmeniz, para kazansanız bile sanki bu paranın hiçbir şekilde size yetmeyeceği düşüncesi bu tutulmanın konusu olacak. Bu aralar ne yaparsanız yapın her şeyi paraya dönüştürme derdinde olabilirsiniz, kafanıza bu konuları çok fazla takmayın sonuçta burada tatminsizlikleriniz olsa bile güzel para kazanmasını da becereceksiniz.

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçerek gerilemesine devam edecek. İş, hizmet ve sağlıkla ilgili konularda güzel şanslar ve fırsatlar Ocak başına kadar karşınıza gelebilir, sağlığınızı kuvvetlendirebilirsiniz. İş hayatınızda değişiklikler yapmak istiyorsanız bunlar için yeniden başvurabilirsiniz. Ocak başına kadar iş, hizmetle ve sağlıkla alakalı konularda fırsatlarınızın yüksek olduğunu göreceksiniz.

Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine başlayacak seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler alanında bazı aksilikler, sıkıntı ve problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. Uzak yolculuklarda dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Bazı seyahatleriniz ertelenebilir ya da bazı işlerinizin istediğiniz sonuçlar vermediğini görebilirsiniz. Burası hukuk alanınız olduğu için kimseyle tartışmalara ve sürtüşmelere girmeyin ya da bir meseleyi hukuki bir alana taşımayın. Eğer sizin dışınızda gelişen bir durum varsa merak etmeyin savaşı başlatan kaybeder dedik. Karşı taraf size bulaşırsa emin olun ki sizin tarafınızda güzel sonuçlar elde edilecektir ama siz sakın kimseyle bu dönem dalaşmayın. Üniversiteler, eğitimler bu alanda da bazı sıkıntı ve problemlere 14 Ocak’a kadar açık olabilirsiniz. Uzak seyahatler yolculuklar konusunda dikkatli olmakta fayda var.


AkrepAkrep Burcu:

Akrep yükselen Akrepler, haftaya biraz isteksiz enerjilerle giriş yapıyorsunuz. Bazı konular gözünüzde fazlasıyla büyüyor olabilir, bu hafta bu gereksiz endişeler ve korkular taşıyor olabilirsiniz. Pazartesi akşam saatleri maneviyatınız o kadar kuvveti olacak ki işlerin dengeye gelmesini kendinizi huzurlu hissetmeyi de bir şekilde başaracaksınız.

Salı günü sizin burcunuzda bir parçalı Güneş tutulması var, hayatınızla ilgili konu ve olayları yeniden ele almamız gereken bir dönem. Bu dönem yaşayacaklarınız karşısında sevdiğiniz insanın size destek verdiğini hayatınızdaki insanın yanınızda olduğunu göreceksiniz ama burada bırakmanız gereken bazı hareketler var. Hayatınızın değişmesi ve dönüşmesi çok önemli, önünüzdeki süreçte ve bütün bunları yaparken aslında neyi yanlış yaptığınızı da görüp bunları düzelterek yolunuzda ilerlemeniz gerekiyor. İşte bu tutulma gerek fiziken gerek mânen gerek iş bazında önünüze bazı olayları çıkaracak ve bu olayların sonucunda neler yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Bu tutulma zamanı sağlığınıza ekstra özen gösterin ama orada Venüs olduğu için bazı tatminsizlikler bazı değiştirme istekleri devrede olsa bile durum ve olayları toparlamasını da bileceksiniz.

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçerek gerilemesine devam edecek. Hayatınızda aşka, keyfe, mutluluğa daha fazla yer vereceksiniz. Ocak ayına kadarki dönem hem aşk hayatınız hem sanatsal faaliyetlerinizde kendinizi gösterecek hayata daha yumuşak gözlerle bakmaya başlayacaksınız. Hayatınızda bir insan yoksa yeni bir insanı hayatınıza almak ve aşka yelken açmak için de uygun bir dönem olacak. Çocuk haberi alabilirsiniz, çocuk yapmak isteyebilirsiniz, çocuklarınızla ilişkileriniz güzelleşebilir, bunlar Jüpiter’in bu evden geçerken size vereceği güzel şanslar.

Diğer taraftan Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine başlayacak. Para ile ilgili konulara dikkat edin kimseye kefil olmayın, kimseden borç almayın, kimseye borç vermeyin. Bu dönem harcamalarınız fazlasıyla yüksek olabilir. Kendinize daha fazla yatırım yapmak istiyor olabilirsiniz. Belki psikoterapiste belki psikologa belki de ilgi duyduğunuz bir alana fazla para harcayabilirsiniz bu dönemde. Şimdiye kadar bazı girişimleri başlattıysanız şimdi Mars’ın bu alanlarınızda geri hareketiyle bu girişimlerinizde sıkıntı ve problemlerle karşılaşma, boşu boşuna para akıtma ya da boşuna para verme gibi etkiler devreye girebilir. Partnerinizin parasal konularda bu dönem zorlandığını net bir şekilde görebilirsiniz. 14 Ocak’a kadar büyük girişimlerden mümkün olduğunca uzak durun. Muhasebenizi iyi tutun eğer yapabiliyorsanız büyük ameliyatlardan kaçının özellikle akciğer, solunum yolları, eller, kollar, omuzlar bunları içeren ameliyatlarda mümkün olduğunca kaçının.


YayYay Burcu:

Yay ve yükselen Yaylar, arkadaşlarınızla girişeceğiniz önemli işlerle haftanızı başlatıyorsunuz. Sosyal çevrenizden alacağınız bir sürü haber olabilir. Salı günü parçalı bir Güneş tutulması yaşanacak bu Güneş tutulması kadersel alanınızda oluşuyor. O yüzden şartlar ve koşullar çok fazla elinizde olmayabilir. Bu tutulma zamanı her tür olasılığa açık görünüyorsunuz. Gerek arkadaşlarınızla parasal konularda gerek iş hayatınızda ve sağlıkla ilgili konularda bazı olayları kontrol etmeniz çok da kolay görünmüyor. Diğer taraftan manevi yönden kendinizi kuvvetli tutarsanız bu olumsuzlukları kendi lehinize çevirme ihtimaliniz de var görünüyor. Anne tarafınızın akraba ve kardeşleri onların yakınlarıyla ilgili konu ve olaylar bu tutulma zamanı önünüzdeki 6 ay boyunca gündeminize yerleşecek. Yurtdışı bağlantılı işler yine spiritüel alanda atılacak bazı işler durum ve olaylar yine hayatınızı hareketli kılacak. Aslında bilinçaltınızın temizlenmeye ihtiyacı var. Kendi içinizde korkularınız, endişeleriniz geçmişte yaşadıklarınızın bir bir su üstüne çıktığını görebilir tam da bu tutulma zamanı uykusuzluktan tutun da sinirsel gerginliklere kadar birçok konuda ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın, özel hayatınızdaki kişinin sağlığı ya da işiyle ilgili konu ve olaylar önemli olacak.

Perşembe günü Jüpiter Balık burcuna geçerek geri hareketine devam ediyor. Ev, aile ve yuva alanlarınızda Ocak başına kadarki dönemde şanslı etkilere sahip olacaksınız. Evinizin bolluğu bereketi daim olurken aile hayatınızda kendinizi mutlu, iyimser, coşkulu görebilirsiniz. 1 Ocak’a kadar bu etkiler devam edecek. Emlak alım satım kiralama gibi işleriniz varsa bu işlerin de hızlandığını göreceksiniz.

Diğer taraftan Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine başlayacak, ikili ilişkiler ve özel hayatınızda hızlı giden konu ve olaylar sevdiğiniz insanla yaptığınız planlarda bir duraksama ertelenme gibi etkilere açık olmanız gerekiyor. Bu dönem sevdiğiniz insanla kavgalara girişmeyin sürtüşmelerden mümkün olduğunca uzak durun. Bazı bilgilerin ortaya çıkma potansiyeli var, bunlardan dolayı biraz tedirginlikleriniz sinirsel gerginlikleriniz yüksek olabilir. Aynı durumu ortaklı işlerinizde de yaşayabilirsiniz. Eğer taşınmayı düşünüyorsanız 30 Ekim-14 Ocak tarihleri arası mümkünse taşınmamaya özen gösterin, önemli sözleşme ve anlaşmalarınız olacaksa bu dönem yapmamak çok daha yerinde olacaktır. Legal konulara hukuki konulara dikkat edin.Oglak
Oğlak Burcu:

Oğlak ve yükselen Oğlaklar, kariyer ve meslek hayatınızda vermeniz gereken önemli kararlarla haftanızı başlatıyorsunuz ve Pazartesi akşam saatlerinde karşınıza gelecek bir iş fırsatını konuşmak, görüşmek, birilerine anlatmak ve buna dair önemli kararlar almak anlamında sizi destekleyecek.

Salı günü parçalı bir Güneş tutulması var, bu parçalı Güneş tutulmasını sosyal çevre alanlarınızda yaşayacaksınız. Arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, iş ortaklarınız ya da bazı işlerde arkadaşlarınızla beraber giriştiğiniz birtakım projeler bunlarla ilgili konu ve olaylar hayatınızda önemli olacak. Çevre değişimlerine açık bir zaman dilimi. Kariyerinizde para ile ilgili konularda halledilmesi gereken, işten elde edilen gelirlerinizde halledilmesi gereken konu ve olaylar bu tutulmanın ana teması olarak karşınıza çıkabilir. Bu alanda arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bırakmanız gerekenler, yaptığınız hatalar, duygusal olarak içinizde tuttuklarınız sizin için önemli olacak ve burada verdiğiniz tepkilerle önünüzdeki dönemi de belirliyor olacaksınız. O yüzden biraz daha anlayışlı biraz daha tatminkâr, sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza, iş ortamlarınızdaki insanlara daha olumlu yaklaşımlar göstermeyi ihmal etmeyin.

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçerek gerilemesine devam edecek, yakın çevrenizden çeşitli fırsatlar göreceğiniz bir dönem. Girişimcilik alanı hızlanırken akraba ve kardeşlerinizin hayatında güzel gelişmelerin karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Ocak başına kadar satış, reklam, tanıtım, pazarlama alanlarında işiniz varsa bu alanlarda hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir.

Hafta sonu Mars İkizler burcunda geri hareketine başlayacak. İş, hizmet ve sağlıkla ilgili konularda koşturma ve uğraşılarınız vardı Ağustos ayından bu yana, bu alanda sinirsel gerginlikleriniz de yüksek olabilir çok çalışmış çok uğraşmış çok fazla hareket etmiş olabilirsiniz. Şimdi Mars’ın bu alanlarınızda gerilemesiyle iş hayatınızda beraber çalıştığınız insanlarla, elemanlarınızla ve sağlıkla ilgili konularda bazı olayların zora girmesi, bazı girişimlerinizin durması, engellenmesi ya da yavaşlaması gibi etkiler devrede olabilir. Bu dönem sağlığınıza ekstra özen gösterin. Sinir sisteminizi mümkün olduğunca sağlam tutmaya çalışın.


KovaKova Burcu

Kova ve yükselen Kovalar, uzaklardan gelecek önemli haberler ve önemli konuşmalarla haftanızı başlatıyorsunuz. Kaldı ki kariyeriniz, mesleğiniz yapacaklarınız göz önünde olduğunuz ortamlarda insanların sizi konuşması önemli olacak. Parçalı Güneş tutulması Salı günü gerçekleşiyor bu tutulmayı meslek ve kariyer alanlarınızda, iş konularınız da yaşayacaksınız. İşinizde, gücünüzde kendinizi göstermek, bilgi birikiminizi iş ortamlarınıza aktarmak aynı zamanda ailevi konularda yapabileceklerinizi kendi ailenizdeki insanlara göstermek bu tutulmanın ana konusu olabilir. Diğer taraftan iş ortamınızda ayağınıza takılanlar sizi zorlayan konu ve olaylar da karşınıza gelecek ve siz de bu olaylardan nasıl kurtulacağınızı ya da bu olayları nasıl lehinize çevirmeniz gerektiğine dair önemli bazı durumlarla karşılaşacaksınız. Krizleri iyi yöneten bu tutulmayı da iyi yönetecek. Önündeki bu 6 ay boyunca hayatınızda bazı elemeler yapabilirsiniz. Mesela bazı işleriniz vardır birden fazla alana yayılmışsınızdır ama artık o işler size hizmet etmiyordur şimdi bu işleri birer birer sonlandırmayı düşünebilirsiniz. Patronlarınızın, annenizin hayatında önemli olaylar gündeme gelebilir.

Cuma günü Jüpiter Balık burcuna geçerek geri hareketine devam ediyor. Ocak başına kadar para ile ilgili konularda şanslı bir döngü içerisinde giriyorsunuz. Para kazançlarınız artabilir aynı zamanda bu dönem karşınıza gelecek iş fırsatlarını paraya çevirebilirsiniz, para ile ilgili konularda bir sıkıntınız olmayacak.

Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine başlıyor. Aşk hayatınızda ve çocuklarla olan ilişkilerinizde bazı zorlanmalar, engeller ve aksiliklerle karşılaşma potansiyeliniz var. Sanatsal ve kreatif işlerinizde enerjinizi içeriye döndürürken çocuğunuz varsa çocuğunuzla tartışmalara girmemeye ya da aşk hayatınızda sevdiğiniz insanı çok fazla eleştirmemeye ya da bilgiyi aktarırken doğru bir şekilde aktarmaya özen göstermelisiniz. Bu dönem spor, aktiviteler, sanatsal faaliyetler ya da eğitimle ilgili konularda bazı olayları yeniden ele alma şansını da yakalayacaksınız ama 14 Ocak’a kadar büyük girişimlerden mümkün olduğunca uzak durun.


BalikBalık Burcu:

Balık ve yükselen Balıklar, parasal ödemeler yapılması gereken işlerinizle haftanızı başlatıyorsunuz. Maddi konularda dengeli olmanız gerektiğini de gayet net biliyorsunuz. Salı günü seyahat ve eğitim alanlarınızda bir tutulma yaşayacaksınız. Akrep burcunda olan bu tutulma hem uzak seyahatlerinizde hem ticari faaliyetlerinizde hem eğitim alanlarınızda hem de hukuki alanlarda önemli olayları karşınıza getirecek. Daha az tanıdığınız insanlarla iş birliklerine açık olacak, parasal kazançlar elde etmek isteyeceksiniz ama bu tutulma ile beraber aslında sizin neyin yorduğunu neyin aşağıya çektiğini ve ne gibi davranışlarınızı dış ortamlarda ve sizi daha az tanıyan insanlara karşı değiştirmeniz gerektiğini çok net bir şekilde göreceksiniz. Burası uzak akrabalar alanı, aynı zamanda onların hayatında önemli gelişmeler olabilir bu tutulma ile beraber. Evliyseniz partnerinizin akraba ve kardeşlerinin hayatında da önemli durumlar ve olaylar gündeme gelecek. Bazı tatminsizlikler, değişmesi gereken konularla karşılaşırsanız bunları hayata geçirmeye özen gösterin.

Cuma günü Jüpiter sizin burcunuza geçerek gerilemesine devam edecek ve Ocak başına kadar hayatınızda yeni yapılanmalar karşınıza gelebilir. Kendinizi mutlu, iyimser, coşkulu ve fırsatlı görebilirsiniz. Bu iki aylık dönemi çok ama çok iyi bir şekilde değerlendirin. 12 yılda bir gelen şanslı dönem Ocak’tan Mayıs ayına kadar sizindi, şimdi Kasım ve Aralık ayında yeniden sizin olacak.

Pazar günü Mars İkizler burcunda geri hareketine başlayacak. 14 Ocak’a kadar evle ilgili konularda girişimlerinizde sıkıntı ve problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. Evinize bir eşya alacaksanız evinizde birlerini ağırlıyorsanız ya da evle ilgili bir girişimiz varsa bu girişimler konusunda çok da destekli olmayabilirsiniz. Babanızla, aile büyüklerinizle bu dönem tartışmalara girmemeye özen gösterin. Emlak alım satım kiralama gibi işlerden mümkün olduğunca uzak durun. Böyle bir yatırım yapmak istiyorsanız 14 Ocak’a kadar yatırımlar konusunda uygun bir dönem olmayacak. Evde de kazalara, düşmelere, çarpmalara ufak tefek aksiliklere dikkat edin.

Bu yazıyı paylaşın;

Belki Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yorum Yok

    Bir Cevap bırakın