Güncel Yorumlar Haftalık Yorumlar Semadan Haberler

17 – 23 Nisan 2023 Haftalık Burç Yorumları

Bu yazıyı paylaşın;

TUTULMAYA HAZIR MIYIZ?

2023’ün ilk Güneş tutulmasına gidiyoruz ve bu tutulma nadir görülen bir hibrit Güneş tutulması. Hibrit Güneş tutulması kimi zaman halkalı başlayan bir tutulma sonrasında Güneş tutulmasına ve onun ötesinde tutulmanın tekrar halkalı Güneş tutulmasına geri döndüğünde gerçekleşir. Nadir görülen bir olaydır. Bu tutulma 29 derece Koç burcunda gerçekleşiyor. Bu derece Aneritik bir derecedir, ortada arada, arafta kalma, tamamlanma, bitme, sonlanma enerjisi taşır. Satürnyen, zorlayıcı bir derecedir o yüzden de Koç burcunun olumsuz özeliklerinin öne çıkmasına şahitlik edebiliriz.

Ateş elementindeki tutulmalar sansasyonel olaylarla, kargaşa ve karışıklıkla aynı zamanda savaş tehlikesi, cinayetler, ordu hareketleri, asi hareketler, asil insanların, kralların ölümüyle ilintilidir. Aynı zamanda kuraklığın artması, yağmurun azlığı, aşırı tüketim ve vergilerin de artmasıyla bağlantılıdır.

Tutulma öncü bir burçta, Koç burcunda gerçekleşeceği için daha çabuk ve hızlı bir şekilde sonuçlarını görebiliriz. Yine öncü burçtaki tutulmalar yabancılarla olan ilişkilerde, halka ve hükümete problemler getiren tutulmalardır. Politikada değişimler gözlenirken uluslararası ticaret hayatı da bu tutulmadan muhakkak nasibini alır. O yüzden uluslararası ticaret, ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri, savaşın ön plana çıkması, restleşmeler aynı zamanda iş birlikleri, yeniliklerle ilgili konu ve olaylar hızlanabilir.

Koç burcundaki tutulmalar yenileyici özelliklerle bağlantılıdır çünkü harekete geçirici, cesaretlendirici yönde çalışırlar. 21 Mart’ta 0 derece Koç burcunda tam da ekinoks zamanı bir Yeni ay vardı. Bu Yeni ayla beraber önemli girişimleri, kafamızdaki planları başlattıysak eğer bu tutulma zamanı bu konuların belki de nihayete ermesi ya da bu alanda neyin doğru çalışmadığını görme enerjimiz de devrede olabilir. Koç burcu gelişim, inisiyatif demek, yenilikleri ele almakla, yönetim, liderlik ve agresyonla ilgilidir. Hakkını arama, düşünmeden eyleme geçme, düşünmeden sonuçlar yaratmak onun eseridir. Yine bu tutulma askeri ve savunma sisteminin hareketlendiği bir tutulma olarak karşımıza gelebilir.  Mars da tutulma yöneticisi olarak Yengeç burcunda olduğu için kendi bulunduğu ait olduğu bölgeyi korumakla, savunmaya geçmekle bağlantılı olduğu için birçok ülkenin önümüzdeki dönemde bu tutulmayla beraber kendini savunma durumunda kalacağını da söyleyebiliriz. Yine metaller, enerji, ısı sektörü, liderler, politika, askerlik, spor alanları, otomotiv sektörü, cerrahlık, mücevher ve diş sektörü ile ilgili konu ve olaylar bu tutulma zamanı gündemde olabilir. Bu alanda işe sahipseniz, girişimcilik ve inisiyatif alan bir işiniz varsa burada önemli bazı sonuçlarla karşılaşma potansiyeliniz de yüksek olabilir.

Bu tutulma Hint Okyanusu, Antarktika, Güneybatı Asya, Avustralya ve Pasifik’ten izlenecek ve dünya astrolojisine baktığımızda tutulmanın geçtiği hatlar ve etkileneceği bölgeleri sayacak olursam Irak’ın, Azerbaycan’ın, Anadolu’nun, Filistin’in, Şam topraklarının Sadullah El An Karavi’ye göre daha fazla etkilenme potansiyeli yüksek. Bonatti’ye göre ise İran, Babil ve Azerbaycan bu tutulmadan daha fazla etkilenecek.

Her güneş tutulmasının ait olduğu bir seri vardır. Bu tutulma 7 Kuzey serisine ait bir tutulma. Bernadette Brady’ye göre, 7 Kuzey serisi tutulmalar ihtiras ve dürtülerle, içimizde saklı kalan duyguların ortaya çıkması demektir. Koç burcu rekabetle rakip olmakla, savaşmakla, mücadele etmekle ilgili olduğu için o yüzden inatçılığın, kıskançlığın, rekabet gücünün iyice kızıştığı bir dönem içinde olacağız.

Ankara’ya göre çıkarmış olduğumuz haritada tutulmanın ve daha bir çok gezegenin bütün gezegenlerin aşağı yukarı 12. ev dediğimiz gizli, saklı, kapalı bir alana yerleştiğini görüyoruz. Perde arkası dönen olaylar, gizli düşmanlıklar bazı davaların sonuçları entrikalar ya da ülkemiz üzerinde oynanacak bazı oyunların da devreye girmesi, tarikatlar, hastaneler, hapishaneler, ihtiyacı olan insanların alanları, barınaklar ya da dernekler, gizli dernekler alanımız aktif görünüyor. Önümüzdeki dönem belki afla ilgili konu ve olaylar hızlanabilir ama bazı davaların sonuçlanmaları ve bu sonuçlanmalar karşısında da dönebilecek bazı olayları da temsil ediyor olacaktır.

Mars’ın 3. eve denk düşmesi yakın komşu ülke ilişkilerimize de dikkat çekiyor. Yine agresyon, yakın bölge operasyonlarının yüksek olduğu bir dönem olabilir. Askeri müdahalelerin çok fazla önem kazandığı bir dönemdeyiz. Haberleşme ve ulaşımla, iletişimle ilgili, Demiryolları, hava yolları, karayolları trafiği ile alakalı konu ve olaylarda bazı mücadeleci durumlar devreye girebilir ama komşu ülkelerle olan ilişkilere dikkat etmemiz gerekecek. Bazı gazetecilerin konu ve olaylarıyla çok ilgili olacağız. Bazı partiler kapatılabilir veya perde arkası önemli olaylar dönebilir.

Venüs ve Mars sınır dışı hareketindeler. Mars zaten Aralık ayından bu yana sınır dışı hareketine devam ediyor, Venüs de bu olaya katılıyor o yüzden hem ilişkiler hem mücadele ettiğimiz savunmada olduğumuz noktalarda ya da girişimcilik gerektiren alanlarda hızlı olaylara açık bir dönem içerisindeyiz. Genelde Mars’ın sınır dışı hareket etmesi çok fazla kavgaları, entrikaları, savaşkan durumları da karşınıza getirebiliyor.

Plüton 10. ev dediğimiz tepe noktasına yerleşmiş durumda. Burada yöneticilerin, hükümetin özellikle bizim üzerimizde uygulayacağı bazı baskılar ya da bazı yönlendirici hareketlerin de devrede olacağını söyleyebiliriz. Dünyada biraz dikkat çekeceğimiz bir dönem olacak Plüton’un oraya yerleşmesi liderlerle ilgili konular, önemli, yönetimsel krizler devrede olabilir bunlarla ilgili konu ve olaylar da hız kazanacak gibi görünüyor.

Lilly’ye göre matem, kader, asil kadınların ölümü, hüzün, koyun, keçi, tavşan gibi hayvanların telefi devrede olabilir. Rafael’e göre ise büyükbaş hayvanların telef olması devrede olabilir.

Güneş’in Plüton ile Ay’ın da Plüton’la olan dik açısı finansal krizleri, yönetimsel sorunları ve çekişmeleri karşımıza getirebilir. Halk kendi içerisinde kutuplaşabilir Olumlu taraflara gelecek olursak yiyecek-içecek sektöründe rahatlamalar devreye girebilir. Barışın, refahın, ticaretin çalışması burada atılacak düzgün adımlarla ticari hayatın da hareketlenmesi söz konusu olacak bu tutulmayla beraber.  Çünkü Venüs de 1.eve yerleşmiş, bize güzel göz kırpan bazı gezegen oluşumları da yok değil.

Haydi biraz tarihe bakalım. 20 Nisan’daki bu tutulma 19 Nisan 2004 tarihiyle de çok bağlantılı. İsrail Gazze olaylarının Kıbrıs’ın birleşme referandumlarının adımlarını görüyoruz. Henüz bu tutulma olmadı ama etkilerini üç ay önceden hayatımızda yavaştan hissetmeye başlıyoruz. Bu videoyu hazırlarken aslında İsrail’de çok büyük hareketlilikler devredeydi ve bu hareketlilik Filistin halkıyla olan barışın bozulma etkileri devredeydi o yüzden tam da bu tutulma zamanı bu konular hareketlenebilir. Çin Tayvan, Çin Amerika birbirlerine rest çekebilir, ilişkiler kopma noktasına, restleşmelere varabilir. Ukrayna Rusya ve Avrupa’daki bazı ülkelerin de işin içerisine girme potansiyeli yüksek görünüyor.

Şimdi sadece bu tarih ve sonrası dönem için değil ayrıca bu tutulmanın tetiklendiği tarihlere bakmak lazım. 12-13-14-15 Mayıs civarında hızlı olaylar bekleyebiliriz askeri savunma aynı zamanda buralarda önemli hareketlilikler dünya genelinde ön plana çıkabilir. 18-19-20-21 Mayıs’a kadarki dönem Mars tarafından tetikleniyor buralarda da Çin ve özellikle Tayvan arasındaki gerilimin iyice artacağı zamanları temsil ediyor.

Mayıs ayı oldukça hareketli bir de bu tutulma 17 Temmuz civarı tetiklenecek. 17 Temmuz’daki Yeni ay aslında bu tutulmanın etkileri ile devreye giren bir Yeni ay olacak. 17 Temmuz ve sonrası 15 gün boyunca yine tüm dünyada bu saydığımız konularda hareketlilikler devreye girebilir. 18-24 Mayıs arası biraz zor görünüyor.

Şimdi bir JEODEZİK haritalar üzerinden tutulmayı okuyalım. 20 Nisan’daki tutulma noktasını bütün Türkiye’ye göre uyarladığımızda yükselen ve Uranüs noktası İstanbul üzerinden geçiyor. İstanbul, İzmit ve Bursa üzerinden Afyonkarahisar, Isparta, Antalya üzerinden aşağıya doğru inen bir hat var ki bu dikkat çekici bir şey. Uranüs ani, hızlı, beklenmedik durumları ve olayları gösterebildiği gibi yer hareketliliği, beklenmedik hava koşulları, fırtınalar, yıkıcı doğa olaylarıyla bağlantılı olduğu için 20 Nisan civarı ve 12-13-14-15 Mayıs, 18-19- 20- 21 Mayıs tarihlerine dikkat etmek ya da 17 Temmuz civarı bir de 16 Ağustos, 18 Ağustos civarı önemli buralara dikkat etmekte fayda olabilir.

Yine bu tarihlerde kitlesel hareketler, grevler, ayaklanmalar, kitlesel tepkiler de devrede olabilir. Umarım bir felaket, doğal afet olmaz ama yine de buralarda bir tetiklenme söz konusu gibi görünüyor. Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük üzerinden de Plüton MC hatları geçiyor. Bartın, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir üzerinden Mersin, İçel buralardan biraz zorlayan etkilerin, doğal afetlere benzer etkilerin geçtiğini üzülerek söyleyebiliriz.

Gaziantep, Adıyaman, Maraş bu bölgeler de etkin olacak. Kilis bölgesinde küçük artçı depremler gibi etkiler devreye girebilir. Diyarbakır, Bingöl ve Trabzon Mars ve Neptün kavuşumu hatları geçiyor burada. Sel felaketleri ya da buna benzer derelerin, suların taşması ya da hayvancılıkta özellikle bulaşıcı bazı hastalıkların devrede olma potansiyeli yüksek olabilir.

Dünyaya bakacak olursak Rio de Janeiro Uranüs dip noktadan geçiyor. Depremler veya yıkıcı doğa olayları bekleyebiliriz. Libya, Roma, İtalya, Berlin, Kopenhag, Nijerya, Çad, Prag buralardan çok ciddi önemli olaylar yaşayabiliriz. Toplumsal hareketlilik savaşkan enerjiler, patlamalar, yangınlar devreye girebilir.

Koç burcu yangınlarla da bağlantılı ateş elementi olduğu için 29 derecede olduğu için önümüzdeki dönem dikkatli olmamız lazım. Yangınlar, patlamalar bu tür afetler de devrede olabilir. Kazakistan, Özbekistan, Afganistan ve Pakistan’da da yönetimsel olarak bazı zorlanmalar devrede olacak. Buralarda bazı zorlanmalar, doğal afetler beklenebilir.

Bu ayın sonunda Mars ve Plüton kavuşumu problematik biraz böyle halk arası bazı özellikle 18 Mayıs’tan sonraki dönem biraz bizi zorlayacak bunlara da yine dikkat etmekte fayda var. 1986 yılıyla da çok bağlantılı olduğu için Çernobil faciası mesela benim ilk aklıma gelen facialar arasında o yüzden yine nükleerle alakalı tesislerle alakalı, enerji sektörü ile alakalı bazı durum ve olaylarla da karşılaşma potansiyelimiz yüksek olabilir. İran’ı, Azerbaycan’ı Filistin’i, Danimarka’yı, Almanya’yı, Fransa’yı, İngiltere’yi, Suriye’yi de saymak istiyorum çünkü bunlar Koç burcunun da yönettiği ülkeler o yüzden bu ülkeleri çok konuşacağız.

20 Nisan Güneş tutulması hayırlı, uğurlu olsun güzelliklerle gelsin…Yılın ilk tutulması tam da bu tutulmadan bir gün sonra iletişim gezegeni Merkür’ün Boğa burcunda geri hareketine başlayacağını görüyoruz. Boğa burcu varlıklarımızla kendimizi güvende hissettiğimiz alanlar, gıda, yiyecek-içecek tedarik sektörü aynı zamanda para alanları, sahip olduğumuz para cebimize giren para ile bağlantılı olduğu için Merkür’ün bu alanlarda geri hareket ediyor olması burada yaşanacak bazı iletişim sıkıntılarını ve problemlerini karşımıza getirebilir.

Merkür gerilerken iletişim sıkıntıları, ticarette, iletişimde, haberleşmede ve ulaşımda sıkıntı ve problemler yaşanıyor. Özellikle de Boğa burcunda gittiğinde de Boğa burcunun konu ve olayları olan ticari faaliyetlerde, iletişim faaliyetlerinde sıkıntı ve problemler yaşanabiliyor. Bir kere düşüncelerimiz yavaşlayabilir çünkü Boğa burcu yavaş düşünmek, metodik düşünmekle bağlantılıdır daha emin ve sağlam yollarla engellemek isteyebiliriz. Risk almak istemeyeceğiz bu riski almak istediğimiz noktalarda enerjiyi kendi içimize çevirme potansiyelimiz var. Yani inat ettiğimiz, hırs yaptığımız, tutucu olduğumuz noktalarda bu konuları yeniden düzenlemek ve yeniden gözden geçirmek anlamında bu Merkür gerilemesini hayatımızda kullanabiliriz. Maddi varlıklarımız, sahip olduğumuz değerler, parasal konular, tutkulu aşklar, sahip olduğumuz her şeye ilişkilerimize daha fazla dikkatimizi vereceğiz ama bu alanlarda da yine sıkıntı ve problemlere açık olabiliriz ama gerçekten hayatımızda ne olup bittiğini görmek adına Merkür gerilemelerini kullanabiliriz.

Merkür gerilemesi Boğa burcunda olduğu için sabit burçlar daha fazla etkilenecek. 5 Mayıs’ta da bir ay tutulması var o yüzden Boğalar, Akrepler, Kovalar ve Aslanlar, yükseleniniz de bu burçlardaysa daha fazla etkileneceğinizi söyleyebiliriz. Özellikle Güneş burçları, bu burçta olanlar Merkür kavuşumlarıyla aslında önemli olaylar yaşayabilirler. Özellikle finansal astrolojide Kuzey Ay düğümüyle Merkür’ün aynı burçta olması önemlidir. Mart ayında Silicon Valley Bank olaylarıyla beraber altında çok ciddi artışlar gözlemlendi. Finans dünyasında ve bankacılık sektöründe bir güvensizlik ortamı hakimdi. Bu güvensizlik ortamlarının biraz daha devam edeceği bazı olaylarla daha önemli noktalara taşınacağını düşünüyorum o yüzden önemli bir Merkür gerilemesi. Herhangi bir eşyaya sahip olmak istiyorsak bir şeyler satın almak istiyorsak 21 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında yapmamaya çalışmamız çok daha doğru olacak çünkü para bizden çıktıktan sonra orada bir düşüş yaşanabilir ve bu bizim aleyhimize işleyebilir ya da ihtiyacımızın dışında bir eşya almış ya da yatırım yapmış olabiliriz. Boğa burcunun konu ve temalarında her tür iletişim sıkıntıları, aksilikler, inişler çıkışlar bekleme potansiyelimiz de var. Doğal kaynaklar, rezervler, gıda tedarik sektörü bunlarla ilgili konulara da dikkat edelim. Yine bankacılık sektörü, parasal konular, ödemeler bunlar da önemli olacak önümüzdeki dönemde. Mesela piyasalar çok hızlı hareket edebilir bu dönemde büyük bir faaliyet dalgası devrede olacak ama bu illaki olumsuz olmak durumunda değil bazen bir düzeltme bazen yukarıya doğru ve baştan çıkarıcı bir dalgalanmayı da peşinden sürükleyebilir çünkü Kuzey Ay düğümüyle aynı elementte olan gerilemeler güçlü finansal dalgalarla da bağlantılıdır o yüzden bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Biraz uzun oldu ama bu bayram gökyüzünde bu etkiler var. Sevdiklerinizle geçirilecek nice güzel bayramlarınız olsun…

Sizleri seviyorum…

17 – 23 Nisan Haftalık Burç Yorumları detaylı olarak sizin için kaleme aldım. Detayları devamını oku bağlantısına tıklayıp okuyabilirsiniz…


Okumak istediğiniz Burç Yorumu için, Burcun isme tıklayınız.

 Koç
 Boğa  İkizler  Yengeç
 Aslan  Başak  Terazi  Akrep
 Yay  Oğlak  Kova  Balık

KocKoç Burcu:

Koç ve yükselen Koçlar haftaya isteksiz enerjilerle giriş yapıyorsunuz ama bu hafta sizin için önemli haftalardan bir tanesi. Perşembe günü bir Güneş tutulması var sizin burcunuzda 29 derecede hibrit bir Güneş tutulması yaşanacak. Siz bu Güneş tutulmasını kişisel, sağlık alanınızda ve hayatla ilgili vermeniz gereken önemli kararlar alanınızda yaşayacaksınız. 21 Mart civarı başlatmış olduğunuz işlerin karşılığını bu tutulmayla beraber alabilirsiniz. Bu tutulmayla beraber önünüzdeki 6 ay boyunca tamamlanması gereken önemli işlerle uğraşacaksınız. Hayatınızın yönünü belirlemek, daha önemli konularda harekete geçmek için önce tamamlanması gereken konuları ele alacak ondan sonra vereceğiniz kararlar üzerinden önemli açılımlar yaşayacaksınız. Kadersel olaylara da açık bir süreç olabilir. Perşembe günü bu etkiyi yaşadıktan sonra sosyal çevrenizdeki insanlarla olan bağlantılar önem kazanmaya başlıyor. Arkadaşlarınız ve çevrenizdeki insanlarla bu dönem güç çekişmelerine de açık olma ihtimaliniz var. Onlarla girişeceğiniz maddi konularla bağlantılı birtakım işler, gelecek planlarınız konusunda sürtüşmeler, anlaşmazlıklar ya da işlerin bozulması gibi etkiler olabilir.

21 Nisan Cuma günü itibariyle Merkür, Boğa burcunda geri hareketine başlayacak, işlerinizi Cuma gününe kadar tamamlamanızı tavsiye ederim çünkü 15 Mayıs’a kadar Merkür para alanlarınızda gerileyecek. Maddi konularda kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz bazı şartların ve koşulların değiştiğini görebilirsiniz ve bu dönem yeni insanlarla ticari faaliyetlerde, para ilişkilerinde, para alışverişlerinde bulunmak çok da sizi desteklemeyecek o yüzden var olan işleri düzeltmek, tamamlamak bu konuların üzerine düşmek anlamında 21 Nisan’dan sonrasını kullanabilirsiniz ama büyük girişimler, kredi çekmek, para ile ilgili girişimlerde bulunmak anlamında 21 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında lütfen dikkatli olun.

Çarşamba ve Perşembe günleri hayat sizi daha destekleyecek ama Cuma ve Cumartesi günleri para ile ilgili konulara kendinizi daha fazla kaptıracaksınız. Bu aralar ilişkilerle ilgili konularda yakın çevrenizdeki insanlardan göreceğiniz destekler yüksek görünüyor ya da sevdiğiniz insanın bu aralar gitmesi gereken bir yolculuk, alması gereken bir eğitimle uğraşması da söz konusu olabilir.


BogaBoğa Burcu:

Boğa ve yükselen Boğalar sizin için önemli haftalardan bir tanesi. Haftanızı sosyal çevreniz, arkadaşlarla girişilecek önemli işler, konuşmalar onlardan alacağınız haberlerle başlatıyorsunuz ama bu hafta genelinde önemli işleriniz varsa bu işlerinizi tamamlamaya özen gösterin özellikle Çarşamba gününe kadar vaktiniz olacak sonrasında Merkür gerilemeye başlayacak. Merkür sizin burcunuzda gerileyecek yanlış anlaşılmalara, yanlış ifadelere, yanlış adımlara açık olacağınız bir sürece gidiyorsunuz bu hafta başında işlerinizi toparlamak önemli olsun.

Perşembe günü bir tutulma gerçekleşecek bu tutulma sizin kadersel alanınızda oluşuyor beklenmedik olaylara açık olabilirsiniz, hayatınızda yön değişikliği devreye girebilir, şartların ve koşulların elinizde olmadığını görebilirsiniz. Anne tarafının akrabaları, kardeşleri onlarla ilgili konu ve olaylar hızlanırken, evliyseniz ya da hayatınızda bir insan varsa o insanın sağlığı ya da işiyle ilgili konularda verilmesi gereken önemli kararlar olabilir. Bu tutulma büyük girişimler açısından sizi destekleyen bir tutulma olmayacak. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bu işlerde yapılması gerekenleri ele alacaksınız. Mesela yurtdışı menşeili bir şirkette çalışıyor olabilirsiniz önce bazı kararlarınızı nihayete erdirmek ondan sonra vereceğiniz önemli kararlarla yolunuzda ilerlemek önemli olsun. Maddi konularda hızlı gelişmeler var. Parasal konular nereden ne yapabilirim ne edebilirim gibi düşünceler devrede olacak Merkür gerilemesi sizin burcunuzda olduğu için 15 Mayıs’a kadar büyük girişimlerden, büyük kararlardan mümkün olduğunca uzak durun çünkü bu kararlar gerçeği yansıtmayabilir sonrasında şartların ve koşulların değiştiğini görebilirsiniz. Bu kararlar aşk hayatınızı, çocuğunuzla ilgili konuları ya da parasal olabilir.


İkizlerİkizler Burcu

İkizler ve yükselen İkizler, kariyer ve meslek hayatınızın detayları ya da iş hayatınızda yapılması gerekenlerle haftanızı başlatıyorsunuz. Perşembe Arife ve Cuma günü Bayramın 1. günü son haftası olmasından kaynaklı olarak işleri hemen toparlama dürtünüz devrede olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri sosyal çevre konularınız aktif, arkadaşlarınızla yapacağınız planlar ya da halletmeniz gereken önemli işlerin peşine düşürebilirsiniz.

Perşembe günü bir Güneş tutulması yaşanacak siz bu Güneş tutulmasını sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızda yaşayacaksınız. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizde vermeniz gereken önemli kararlar bu Güneş tutulmasının konularından olabilir. 21 Mart civarı başlatmış olduğunuz işlerin sonuçlarını alma potansiyeliniz de olacak önünüzdeki 6 ay boyunca tam da bu tutulma zamanı ve 6 aylık süreç boyunca çevre değişimlerine, yer değişikliğine ya da arkadaşlarınızla oluşacak bazı konuların ele alınması gerekliliğine açık olacaksınız. Güneş’in Plüton’la olan dik açısı eğitim, seyahat, yurtdışı bağlantılı işler, hukuki faaliyetler ya da ticari birtakım girişimlerinizde bazı konu ve olaylarda zorlanma etkisini karşınıza getirebilir. Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber 20 Nisan itibariyle biraz daha elinizi ayağınızı işlerden çekme gerekliliği hissedeceksiniz.

Cuma günü Merkür Boğa burcunda geri hareketine başlayacak 15 Mayıs’a kadar büyük girişimlerden mümkün olduğunca uzak durun. 2017 yılında yaşadıklarınıza benzer konu ve olaylar yeniden etrafınızda cereyan edebilir. Diğer taraftan bazı konularda ne yapmanız gerektiğini nasıl adımlar atmanız gerektiğini bilemiyor olabilirsiniz kafa karışıklığı devrede olabilir ama bu dönem önemli kararlar almak yerine bazı konuların üzerinden geçilmesi ve tamamlanması gerekiyor bunu yapmadan büyük adımlardan mümkün olduğunca uzak durun. 15 Mayıs’a kadar iş, yer değişikliği ya da evlilikle ilgili kararlar almayın ve sağlığınızı, bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutun.YengecYengeç Burcu
:

Yengeç ve yükselen Yengeçler dış ortamlardan gelecek önemli haberlerle haftanızı başlatıyorsunuz. Hafta sonuna doğru hem Arife hem bayram o yüzden birkaç gününüz var önünüzde hem kariyer hem de işle ilgili konuları toparlayabilmek adına ve bu hafta ağırlıklı olarak bu konularla ilgili olacaksınız.

Perşembe günü Güneş tutulması gerçekleşiyor, hibrit Güneş tutulması 29 derece Koç burcunun son derecesinde. 29 derece analitik bir derecedir, problematik derecelerden bir tanesidir o yüzden 21 Mart civarı vermiş olduğunuz kararlar ya da başlatmış olduğunuz işlerin tamamlanma sürecini tam da bu tutulma zamanı yaşayabilirsiniz. Tutulma bir sonraki tutulmaya kadar etkilidir 6 ay boyunca kariyerinizde ve meslek hayatınızda vereceğiniz önemli kararlar devrede olacak. Önce bazı konuları tamamlamanız gerektiğini fark edeceksiniz arafta kalan konular varsa üzerinize yük olan şeyler varsa önce bu konular ele alınacak ondan sonra yenilikler devreye girmeye başlayacak.

Diğer taraftan Güneş’in Boğa burcuna geçmesiyle beraber Perşembe günü itibariyle sosyal çevre konularınız hızlanmaya başlıyor. Arkadaşlar, çevresel faktörler, gireceğiniz ortamlar önem kazanırken sevdikleriniz ve arkadaş çevrenize daha fazla vakit harcayacaksınız. Güneş ve Plüton’un dik açıları para ile ilgili konularda dikkat etmeniz gerektiğini altını çiziyor. Girdiğiniz ortamlarda arkadaşlarınızla sürtüşmelere, anlaşmazlıklara, ego çatışmalarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu dönem para ya da borç vermek borç almak ya da bir borcun altına girmek anlamında uygun olmayacak.

Cuma günü Merkür Boğa burcunda geriliyor bu yüzden bazı arkadaşlarınızla aranızda gerilimler devreye girebilir ya da eski arkadaşlarınızla 15 Mayıs’a kadar daha fazla görüşebilirsiniz. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz çevrenizle bir araya gelmek önemli olacak ama yeni arkadaşlıklardan yeni çevrelerden yana sıkıntı ve problemler karşınıza gelebilir. 15 Mayıs’a kadar büyük girişimlerden mümkün olduğunca uzak durun.


AslanAslan Burcu:

Aslan ve yükselen Aslanlar ortak girişimler, parasal konularla haftanızı başlatacaksınız. Harcamanız gereken yapmanız gereken işler varsa Pazartesi günü ağırlıklı olarak bu konular gündeme gelirken bir yerlere gitmeyi düşünüyorsanız bayramda seyahatlerinizle ilgili toparlanma enerjisi de hafta ortası itibariyle devrede olacak ya da belki de onun öncesinde harekete geçeceksiniz.

Perşembe günü bir Güneş tutulması var bu tutulma sizin seyahat, eğitim, yabancı insanlarla yapılacak olan işler, yurtdışı bağlantılı konular, medya, ticaret ve hukuk alanlarınızı hareketlendiriyor. Bu alanlarda verilmesi gereken önemli kararlar gündeminize yerleşebilir. Önünüzde 6 ayınız var bu konularda önemli girişimlerinizi başlatmak, bazı konuların tamamlanmasını ele almak adına. Diğer taraftan vermeniz gereken önemli kararlar olacak bu kararları hayata geçirmek isteyeceksiniz. Dış ortamlardan gelecek haberler uzakta bulunan akrabalarınızdan alınacak haberler tam da bu tutulmanın konularından olabilir. Önemli bir seyahat gündeme gelebilir ama siz bu seyahate gitmeden önce bazı konuları tamamlamadığınız için burada bazı sıkışmalar da yaşayabilirsiniz ya da tam seyahate çıktığınız anda bir haber gelebilir. Diğer taraftan özel hayatınızda sevdiğiniz insanla sürtüşmelere girme potansiyeliniz var. Göz önünde olacağınızı ortamlarda anlaşmazlıklar devreye girerken ailesel faktörlere de dikkat edin. Hem iş birlikleri hem ilişkiler hem aile hayatınızda güç çekişmelerine açık olabilirsiniz. Kariyeriniz ve meslek hayatınızla ilgili konular ön plana geçmeye başlıyor Perşembe günü itibariyle önünüzde bir ay var bu alanlarda kendinizi göstereceksiniz.

Cuma günü Merkür Boğa burcunda geri hareketinde olacak sizin kariyer ve meslek alanlarınızda gerileyecek Merkür bu da göz önünde olacağınız ortamlarda kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmaların devreye girebileceğini gösteriyor. Bir lansmanınız varsa, anlatımınız, sunumunuz varsa bu dönem kafa karışıklığı yanlış hareket etmenize neden olabilir. Yine yer değişikliği, iş değiştirme ya da patronunuzla konuşmalarınızda dikkatli olmaya çalışın. 15 Mayıs’a kadar iş değiştirmeyin, yeni bir işe başlamayın, sözleşme ve anlaşmalara lütfen imza atmayın. Daha önceden çalıştığınız insanlarla çalışma koşullarınız devrede olabilir.


BasakBaşak Burcu:

Başak ve yükselen Başaklar ikili ilişkiler ve özel hayatınıza odaklanarak haftanıza giriş yapıyorsunuz. Bu hafta sevdiğiniz insanla beraber vereceğiniz kararlar önemli olurken bayrama hazırlık yaptığınız bu dönem içerisinde maddi konularda neler yapabilirsiniz ya da nereye harcama yapacaksınız ya da neye ihtiyacınız var bunlarla ilgili olacak alışverişlerinizi hızlandıracaksınız.

Perşembe günü gökyüzünde hibrit bir Güneş tutulması gerçekleşecek siz bu Güneş tutulmasını müşterek para alanlarınızda yaşayacaksınız. 21 Mart civarı gündeme gelmiş konu ve olaylar başlattığınız işler ya da para ile ilgili vermiş olduğunuz kararlar tam da bu Perşembe günü oluşacak Güneş tutulması ile beraber bazı nihai sonuçlara ya da bu kararların karşınıza gelmesine neden olabilir. İşte burada verilecek önemli durumlar var bir borcun altına girmeyi düşünüyorsanız ya da bir banka kredisi çekecekseniz ya da eşinizin, partnerinizin parasal konularda vermesi gereken önemli kararlar varsa bu Güneş tutulması bu konuları ilgilendirecek. Miras, nafaka ile ilgili konularda önemli yenilenmeler verilmesi gereken önemli kararlar önce bir konunun bitirilmesi sonra yeni bir konuya adım atılma gibi durumlar söz konusu olabilir.

Aynı gün Güneş Boğa burcuna geçiyor seyahatleriniz hızlanırken hayata bakış açınız daha da geniş olacak. Önünüzdeki dönem eğitim fırsatlarınızın daha fazla karşınıza geldiğini görecek aynı zamanda diğer insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz. Sizi daha az tanıyan insanlarla olan girişimleriniz, konuşmalarınız hızlanabilir ama tam da bu noktada beraber çalıştığınız iş yaptığınız insanlarla bazı anlaşmazlıklara açık görünüyorsunuz. Güç çekişmeleri, ego sürtüşmeleri bu dönem sizi zorlayabilir. Bazı işlerinizde bozulmalar ya da beraber çalıştığınız insanın hayatında oluşacak bir sıkıntının sizin işlerinize yansıması devreye girecek.

Cuma günü Merkür sizin seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler, hukuk, medya alanlarınızda gerileyecek. Daha az tanıdığınız insanlarla olan bağlantılar kuvvetlenmeye başlıyor ama burada Merkür’ün gerilemesi eski konu ve olayları yeniden ele almanıza daha önceden tanıdığınız insanlarla iş birliği içerisinde olmanıza neden olabilir. Yeni insanlarla görüşmekten, yeni işlere başlamaktan mümkün olduğunca uzak durun 15 Mayıs’a kadar bu alanlarda destekli olmayacaksınız. Eğer gitmeniz gereken bir seyahat varsa daha önceden tanıdığınız yerlere gitmekte bir sıkıntı yok ama sıfırdan bir yere gidecekseniz başınıza gelecek her türlü aksiliğe karşı hazırlıklı olmakta fayda olabilir.

Mutlu bayramlar!


TeraziTerazi Burcu:

Terazi ve yükselen Teraziler bu hafta oldukça yoğun geçebilir. Halletmeniz gereken birçok şey var eğer son dakikaya bıraktıysanız bu hafta dağılma etkisine karşı dikkatli olun. Ayak bölgenizi ihmal etmeyin sağlık, hormonsal dengesizlikler, şeker intoleransları, insülin iniş çıkışlarına ya da soğuk algınlıklarına açık bir hafta olabilir ama genel itibariyle iş hayatınızda dağınık etkiler altında olacaksınız.

Perşembe günü önemli hibrit bir Güneş tutulması var siz bu tutulmayı ikili ilişkiler ve özel hayat alanınızda yaşıyorsunuz. Bir kere 21 Mart civarı ilişkilere dair adım attığınız, başlattığınız, karşınıza gelen fırsatlar neyse bu konuların tamamlanması gibi etkiler devrede olabilir 20 Nisan civarı. Önünüzdeki 6 ay boyunca ilişkilere dair verilecek önemli kararlar gündeminize yerleşecek. Evlilik, sözlenme, nişanlanma, yer değiştirme ya da evliliğe dair, taşınma ile ilgili önemli kararlar burada devreye girebilir ve tabii ki tutulma tetiklendikçe bu konuların hayatınızda hızlandığını görebilirsiniz. Yine ilişkilere dair tamamlamanız gereken önemli mevzular varsa bu tutulmayla beraber artık bazı şeylerden vazgeçmeniz gerektiğini de fark edecek yeni kararlarla yolunuzda ilerlemek isteyeceksiniz.

Aynı gün Güneş’in Boğa burcuna geçişi para ile ilgili konularda bir ay boyunca daha ilgili olacağınızı gösteriyor. Perşembe günü Güneş tutulmasından sonraki dönem ortak müşterek parasal konularla daha fazla ilgili olabilirsiniz hatta harcamalarınız çok yüksek olabilir bazı harcamalar sinirlerinizi gerebilir. Çocuğunuz varsa aşk hayatınızdaki insan ya da çocuğunuz için yapacağınız harcamalar arada ego çatışmalarını ve sürtüşmelerini de karşınıza getirecek..

Cuma günü Merkür Boğa burcunda geri hareketinde olacak 15 Mayıs’a kadar para ile ilgili konularda yanlış adımlar devreye girebilir. Kredi çekmek, kredi borcunun altına girmek gibi bir düşünceniz varsa bu dönem bu konular çok da doğru çalışmayacak o yüzden onun öncesinde işlerinizi tamamlamaya özen gösterin. Kredi çekecekseniz 21 Nisan’dan önce bu işin hallolması için çalışın sonrasına kalırsa ödemede zorlanmalar devreye girebilir. Partnerinizin, eşinizin parasal konularda bu dönem zorlandığını görebilirsiniz. Büyük parasal girişimlerden mümkün olduğunca uzak durun, kimseye borç vermeyin, kimseden borç almayın, kimseye kefil olmayın 15 Mayıs’a kadar bu söylediklerimi unutmayın.

Mutlu bayramlar!


AkrepAkrep Burcu:

Akrep ve yükselen Akrepler haftaya aşk ve keyif dolu etkilerle giriş yapıyorsunuz. Aşk hayatınız sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız planlar bu haftaya gündemini vurabilir. Salı ve Çarşamba günleri hızlanacaksınız, hareketleneceksiniz bayram öncesi işlerinizi toparlamak sizin için önemli olacak.

Perşembe günü bir hibrit Güneş tutulması yaşanacak. İş hayatınızda vermeniz gereken önemli kararlar var 21 Mart civarı aslında bunları fark ettiniz ya da bu alanlarda önemli kararlar aldınız uygulamaya çalıştınız şimdi bu uyguladığınız yöntemin doğru olup olmadığını ya da çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. Arafta kalmış konu ve olaylar gündeminize yerleşebilir. Burası iş, hizmet ve sağlık alanlarınız olduğu için önünüzdeki 6 ay boyunca sağlığınız da dahil olmak üzere işle ilgili konular girişimler hayatınızda önemli olacak ama önce burada tamamlanması gerekenlerle de yoğun bir şekilde uğraşacaksınız. Aynı gün Güneş Boğa burcuna geçecek Perşembe günü ikili ilişkiler ve özel hayatınızın detayları önem kazanırken sevdiğiniz insanla daha fazla vaktinizi harcayacağınız zamanlara doğru gidiyorsunuz ama onun öncesinde tam da yine Perşembe günü tutulma zamanı ikili ilişkiler ve özel hayatınızda gerilimlere, güç çekişmelerine, anlaşmazlıklara, kavgalara açık olabilirsiniz. Sizin söylediğiniz bir sözü karşı taraf farklı algılayabilir ailenizin size baskı yaptığını düşünebilirsiniz her türlü ilişkide dikkatli adımlar atmayı unutmayın.

Cuma günü Merkür Boğa burcunda geri hareketinde olacak sevdiğinizle aranızdaki mesele iyice büyürse Merkür bu alanlarda geriliyor. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda konuştuklarınıza dikkat edin. Kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz, sahip olduklarınızı sorgulayabilirsiniz, ilişkilerde iletişim problemleri iyice görünür olabilir ya da geçmişte yaşadığınız problemlere benzer konu ve olaylar gündeminize yerleşebilir. 15 Mayıs’a kadar yeni bir ilişkiye başlamak, anlaşmalar yapmak, imzalar atmak ya da ilişkiye dair önemli kararlar almak konusunda destekli olmayacaksınız. Eski aşklar, eski ilişkiler, tamamlanmamış yarım kalmış konu ve olaylar 15 Mayıs’a kadar gündeminize yerleşebilir. İş birliklerinize de dikkat edin daha önceden iş yaptığınız insanlarla iş yapma potansiyeliniz devrede olabilir.


YayYay Burcu:

Yay ve yükselen Yaylar bu hafta ailevi konular önemli, burada çözülmesi gereken konuları ele alacaksınız. Aile ortamlarınızda dağınık, tembel etkiler devreye girebilir ama bayrama doğru gidiyoruz toparlamanız gereken konu ve olaylar varsa bu konu ve olayları toparlamak için kendinizi bırakmayın biraz daha sağlam tutun işleri ki önünüzdeki dönemler sizi sıkıştırmasın.

Perşembe günü Güneş tutulması var hibrit bir Güneş tutulması sizin aşk evinizde gerçekleşiyor. Aşk hayatınız ve çocuklara dair verilecek önemli kararlar bu tutulmanın konusu olacak. 21 Mart civarı vermiş olduğunuz önemli kararlar, oradaki Yeni ayla beraber hareketlenmiş konular varsa şimdi bu tutulmayla beraber bu konuların sonlandığını ya da nihayete erdiğini görebilirsiniz. Önce bir şeyler bitecek sonra yeni kapılar yeni olasılıklar karşınızda oluşacak o yüzden çocuğa dair beklentileriniz varsa tam da bu tutulma sonrası 6 ay boyunca bu konuların hareketli olduğunu görebilirsiniz. Aşka dair bir beklentiniz varsa yine bu konularda önemli bir tutulma yaşayacaksınız sanatsal ve kreatif işler, hobiler ve eğitimle ilgili konularda da önemli açılımlar karşınıza gelebilir. Aynı gün Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber Perşembe itibariyle kendinizi işinize gücünüze vereceğiniz ve bayramdan sonraki dönem çok çalışacağınız bir dönemi temsil ediyor o yüzden çalışma koşulları, sağlıkla ilgili konu ve olaylar hayatınızda önemli olacak. Diğer taraftan yakın çevrenizdeki insanlarla anlaşmak çok da kolay olmayabilir ya da o kişilerin hayatında yaşadıkları zorlanmaları siz de görebilirsiniz ve yanınızda çalıştırdığınız insanlar varsa bu dönem o insanlarla da anlaşmak kolay olmayabilir. Arife gününde bir işiniz bozulabilir bir işte geri adımlar atılabilir bu etkiler biraz sizi sinirli kılacak gibi görünüyor.

Diğer taraftan Cuma günü Bayramın 1. günü Merkür geri hareketinde olacak. Merkür sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda geriliyor o yüzden iş yaptığınız insanlarla olan iletişiminizi açık tutmanız gereken bir dönem. Sevdiğiniz insanın bu dönem zorlandığını görebilirsiniz, eski sağlık sıkıntıları yeniden gündeminize yerleşebilir. 15 Mayıs’a kadar iş değişikliği başta olmak üzere yeni bir projeye başlamak anlamında destekli olmayacaksınız ama daha önceden tanıdığınız insanlarla çeşitli iş birlikleri ve iş potansiyelleri de karşınıza gelebilir. Yeni işlerden uzak durun ama bildiğiniz tanıdığınız insanlarla iş yapmaya devam edin. Sağlığınızı çok zorlamayın aynı zamanda iş değişikliğinde bulunmayın.Oglak
Oğlak Burcu:

Oğlak ve yükseleni Oğlaklar yakın çevrenizden gelecek önemli bilgiler, telefon trafiği, yapılması gereken önemli işler Pazartesi gününe damgasını vurabilir ama bir yandan da yanıltıcı etkilerle yapmanız gerekenler değil diğer insanların istediği hareketlerde bulunabilirsiniz yani gününüzü kendi planlarınıza göre akıtamayacaksınız. Bayrama doğru giderken ailevi konularda yapılması gerekenler eksikleriniz alışverişler önemli olacak. Perşembe günü hibrit bir Güneş tutulması yaşayacağız ve siz bu tutulmayı ev, aile ve yuva alanlarınızda yaşayacaksınız. Evinizle, ailenizle ilgili başlatmış olduğunuz kararların sonuçlarını bu tutulmayla beraber alabilirsiniz. Cesur olduğunuz adım attığınız konularda cesur sonuçlar karşınıza gelebilir. Sürüncemede kalmış konular varsa aile hayatınızda bu konuların çözüme ulaştığını da görebilirsiniz en azından önünüzdeki 6 ay boyunca bu konular gündeminizde olacak ve tutulmanın tetiklendiği tarihlerde de bu konuların hızlandığını göreceksiniz. Yer değişikliği, emlak alım satım, anne-babanız arasındaki olaylar hızlanıyor.

Perşembe günü Güneş Boğa burcuna geçecek aşka, keyfe daha fazla yer vermek isteyeceksiniz hayatınızda. Önünüzde bir ay var ama Merkür de bu alanlarınızda gerileyecek o yüzden elinizde çabuk tutun da diyemiyorum çünkü geçer geçmez bir gün sonra Merkür geriliyor bu da şu anlama geliyor bir kere para ile ilgili konular harcamalarınıza dikkat edin, harcamalarınız yüksek olabilir. Perşembe günü bu anlamda güç çekişmelerine ya da harcamalarınız konusunda sinirli ve agresif olmaya yatkın olabilirsiniz. Diğer taraftan Cuma günü Merkür Boğa burcunda geri hareketinde olacak. Eski aşklar karşınıza dikilebilir eskilerden haberler gelebilir hayatınızda bir insan varsa bu dönem o insanla olan iletişimin doğru akmadığını görebilirsiniz, çocuğunuz varsa çocuğunuzda olan iletişiminizde sıkıntı ve problemler ortaya çıkabilir. Sanatsal ve kreatif işlerinizde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Merkür gerilemeleri kişinin içe dönmesini, ifadenin içe akmasıyla bağlantılı olduğu için bu alanlarda güzel sonuçlar var ama kendinizi ifade etmeniz gereken noktalarda zorlanmalar var. Eğitimsel işlerinizde dikkatli olun. 15 Mayıs’a kadar önemli kararlar almayın bu kararlar aşk hayatınızı içeriyorsa sakın ola ki adım atmayın, gözlemleyin bakın ama sonuca ulaşmayın. Yine çocuğunuzla olan ilişkilerinize 15 Mayıs’a kadar dikkat edin.


KovaKova Burcu

Kova ve yükselen Kovalar parasal konular önemli, bu hafta başında para işlerinizi hemen halletmek istiyorsunuz. Yakın çevrenizle beraber çıkacağınız geziler önem kazanıyor bayram süresince önemli bazı girişimler var hafta başında bütün bunları halletmenin yolunu bulmanız gerekiyor. Perşembe günü Koç burcunda hibrit bir Güneş tutulması var bu tutulmayı siz yakın çevre, akraba, kardeşler ve medya alanlarınız, radyo, televizyon, iletişim alanlarınızda yaşayacaksınız. Önemli girişimleriniz varsa sosyal medyayı kullanıyorsanız dijital platformlarda işleriniz varsa buralarda önemli bir hızlanma devreye girebilir hatta 21 Mart civarı başlatmış olduğunuz işlerinizin tam da bu dönem sonuçlarını alabilirsiniz. Önce bazı konuların tamamlanmasına izin vermeniz gerekiyor sonrasında ise yeniliklerin karşınıza gelme olasılığı çok daha büyük olabilir. Perşembe günü Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber ev, aile ve yuva konularınız önem kazanacak. Bir ay boyunca bu konularla ilgili olacaksınız ama Güneş buraya geçer geçmez aslında ailedeki insanlarla çekişmeleri, sıkıntı ve problemleri de karşınıza getirebilir. Önünüzdeki 6 ay boyunca çekişmelere hazır görünüyorsunuz. Aile ortamlarınızda sevdiğiniz insanların sizi anlamadığını düşünme potansiyeliniz var ya da evde bir eşyanız bozulabilir bu dönem bazı ilişkilerin bazı eşyaların bozulduğuna tanıklık edebilirsiniz.

Cuma günü Merkür Boğa burcunda geri hareketine başlayacak ev, aile ve yuva ile ilgili konularda önemli girişimlerde bulunmamanız gereken bir döneme merhaba diyorsunuz. 15 Mayıs’a kadar aile büyüklerinizle aranızda iletişim sıkıntıları devrede olabilir. Önemli bir emlakla ilgili, arsa, arazi ile ilgili ya da satın alacağınız bir konu varsa burada anlaşmalar, sözleşmeler sizi yorabilir. Yapmak zorunda kalırsanız da bir avukatla üzerinden birkaç kez geçerek yapmaya özen gösterin. Yani bayram sonrası taşınmaya karar verdiniz bir kontrat yapacaksanız gözünüz açık olsun, gözden kaçırdığınız detaylar ileride başınıza iş açabilir. 15 Mayıs’a kadar büyük girişimlerden uzak durun.


BalikBalık Burcu:

Balık ve yükselen Balıklar bu hafta sizin için hareketli haftalardan bir tanesi. Kendi istek ve beklentilerinize odaklı olacaksınız. Bayrama doğru giderken paranızı ne yapacaksınız, bayrama nasıl hazırlandınız, çocuklara para verilecek mi ya da maddi konuları nasıl toparlayabilirim, parasal yönden neye ihtiyacım var bu konular ve bu sorularla bağlantılı olacaksınız.

Perşembe günü bir hibrit Güneş tutulması var ki bu tutulma sizin para alanlarınızda gerçekleşecek. Maddi konularda verilmesi gereken önemli bir karar devreye girebilir. 21 Mart’ta başlatmış olduğunuz işlerinizin karşılığını alabilirsiniz cebinize bir paranın girdiğini görebilirsiniz ama önce halledilmesi gereken bir para meselesi olacak bu para meselesi halledildikten sonra maddi konularda yeni adımların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Yine aynı gün Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber iletişimsel işleriniz önem kazanıyor. Yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizle olan bağlantılar önemli olacak onlarla daha fazla vakit geçirmek isteyeceksiniz ama hemen Güneş Boğa burcuna geçer geçmez sevdiklerinizle anlaşmak çok da kolay olmayacak Perşembe ve Cuma günleri bu etkiye dikkat edin. Onlardan gelecek bir haber canınızı sıkabilir ya da onlarla olan ilişkilerinizde bazı güç oyunlarının ve çekişmelerin devrede olduğunu görebilirsiniz. Onların hayatında yaşanacak bir sorun tam da bu bayram zamanı sizin hayatınıza yansıyabilir. Beraber gideceğiniz bir yolculuk varsa planlar yapıldıysa bu yolculuklarda ertelenmeler de devrede olabilir.

Cuma günü Merkür Boğa burcunda geri hareketine başlayacak iletişimsel konulara dikkat edin 15 Mayıs’a kadar telefonunuzu yedekleyin, bilgisayarınızı gözden geçirin. Bilgisayarı da yedeklemek çok faydalı olacaktır. 15 Mayıs’a kadar yanlış anlaşılmalara, yanlış ifadelere, kısa vadeli planlarda sıkıntı ve problemlere açık görünüyorsunuz o yüzden yolculuklarda araba kullanırken dikkatli olmakta fayda olabilir. Akraba ve kardeşlerinizle olan iletişime her zamankinden daha fazla özen gösterin. İletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlarda bir işiniz varsa bu dönem önemli anlaşmalar yapmak önemli girişimlerde bulunmak konusunda destekli olmayacaksınız. 15 Mayıs’a kadar her şeyi bir gözden geçirin işlerin üzerinden geçin. Daha önceden beraber iş yaptığınız insanlarla iş yapabilirsiniz ama yeniliklere açık olmayacaksınız.

Bu yazıyı paylaşın;

Belki Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yorum Yok

    Bir Cevap bırakın